# مادرید، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/12/83 خارجی.سیاسی.دفاع.اسپانیا دولت سوسیالیست اسپانیا با تصویب لایحه موسوم به "قانون دفاع ملی" این کشور و ارائه و تصویب نهایی آن در مجلس ، هرگونه اعزام نیروی نظامی به خارج از اسپانیا را تنها با موافقت نمایندگان میسر خواهد کرد. اسپانیا درحال حاضر نزدیک به سه هزار نیروی نظامی در کشورهای افغانستان، اندونزی، هاییتی و منطقه بالکان دارد که در حفظ صلح یا کمکهای بشردوستانه دولتهای آن مناطق را یاری می دهند. تصمیم به اعزام نیروی نظامی به خارج از اسپانیا تاکنون به عهده نخست وزیر این کشور بوده است، گرچه وی در این زمینه موظف است با پادشاه به عنوان فرمانده کل قوا مشورت کند. "خوسه بونو" وزیر دفاع اسپانیا گفت: هدف اصلی از لایحه قانون دفاع ملی، پیوند ائتلاف میان نیروهای مسلح و جامعه است زیرا طبق آن، اعزام نیرو به خارج از کشور باید با نظر نمایندگان مردم صورت گیرد. وی افزود: مشکلی در تصویب این لایحه در مجلس وجود ندارد، زیرا دولت در این مورد با تمام گروههای سیاسی مذاکره کرده است. وزیر دفاع اسپانیا همچنین هرگونه اختلاف نظر را با وزیر کشور در مورد کنترل نیروهای انتظامی از سوی وزارت دفاع در دوران جنک که در لایحه گنجانده شده است، رد کرد. بونو تصریح کرد: هدف از تدوین لایحه قانون دفاع ملی اسپانیا آن است که مجلس این کشور شاهدی کر ولال در برابر فعالیت نیروهای مسلح در خارج از کشور نباشد. اشاره وی به اقدام دولت "خوسه ماریا آسنار" نخست وزیر سابق اسپانیا برای اعزام نیرو به عراق به منظور یاری رسانی به آمریکا در جریان تهاجم و اشغال خاک آن کشور است که با روی کارآمدن دولت سوسیالیستها در این کشور، مادرید نیروهایش را اردیبهشت گذشته از خاک عراق خارج کرد. وزیر دفاع اسپانیا گفت: این لایحه خواستار احترام به اهداف بشردوستانه در حفظ صلح و امور دفاعی است و در آن، ماموریت های نیروهای مسلح در خارج از اسپانیا با منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین المللی سازگار خواهد بود.
اروپام 350/2230/1443/1392