# بیروت ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/12/83 خارجی.اجتماعی.لبنان. تعدادی از خانواده های شهیدان مقاومت اسلامی لبنان روز یکشنبه از آرامگاه " رفیق حریری " نخست وزیر سابق لبنان دیدن کردند . به گزارش خبرگزاری ملی لبنان ، خانواده های شهیدان مقاومت اسلامی پس از حضور در این مکان و خواندن فاتحه از تلاشهای رفیق حریری برای سربلندی و استقلال لبنان قدردانی کردند . در پایان این دیدار خانواده های شهیدان مقاومت اسلامی لبنان با صدور بیانیه ای تاکید کردند مبارزان مقاومت اسلامی با نثار جان خود از هرگونه تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان جلوگیری کردند . در بخش دیگری از این بیانیه آمده است ، رفیق حریری برای حفظ یکپارچگی لبنان و جلوگیری از هرگونه سیاست های فتنه جویانه دشمنان این مرز و بوم جان خود را تقدیم کرد . شرکت کنندگان در این آیین خواستار تسریع در شناسایی عاملان ترور رفیق حریری شدند . رفیق حریری بهمن ماه گذشته در انفجار بمب قوی در غرب بیروت کشته شد که به تشدید تنش سیاسی میان دو جریان موافق و مخالف در این کشور دامن زد . خاورم/2087/266