# بیشکک، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/12/83 قرقیزستان.خارجی.سیاسی. ساختمان های شهرداری "جلال آباد" و استانداری "اوش " روز یکشنبه بدون درگیری و خشونت توسط نیروهای پلیس قرقیزستان پاکسازی شد. مخالفان دولت قرقیزستان طی چند هفته اخیر با برپایی تظاهرات و درگیری های پراکنده با ماموران دولتی ،ساختمانهای شهرداری و استانداری اوش و جلال آباد را تصرف کرده بودند. معاون وزیر کشور قرقیزستان به تلویزیون ملی این کشور درخصوص عملیات آزادسازی این ساختمان ها گفت: 200 نفر از نیروهای پلیس در یک عملیات برق آسا و بدون هیچگونه درگیری و خونریزی نسبت به پاکسازی این ساختمان ها اقدام کردند. "ژنرال عبدیلدای سورانچی اف" افزود: در این عملیات نیروهای پلیس بدون اسلحه بودند و در طول عملیات هیچ یک از مخالفان زخمی و یا کشته نشدند. وی گفت: بیش ازیک صد نفر که اکثر آنان زنان و جوانان بودند این ساختمان های دولتی را اشغال کرده بودند. به گفته "یوسف شریف اف" استاندار جلال آباد، دراین عملیات تنها دو نیروی پلیس بر اثر پرتاب سنک مجروح شدند. وی همچنین کشته شدن دو نفر از تصرف کنندگان این ساختمان ها را در استان جلال آباد تکذیب کرد. "ساتی بالدی چیرماش اف" شهردار اوش نیز افزود:درحال حاضر آرامش در شهر حکمفرماست و مسوولین و مردم تلاش می کنند به استقبال جشن نوروز بروند. مخالفان دولت قرقیزستان به دنبال شکست درانتخابات مجلس ملی این کشور خواستار لغو نتایج آن و برگزاری انتخابات زودرس ریاست جمهوری در قرقیزستان هستند. بحران سیاسی در قرقیزستان از زمانی شروع شد که قانون انتخابات این کشور، افرادی را که پنج سال حتی به صورت ماموریت در خارج از کشوربودند از داوطلب شدن برای نمایندگی محروم کرد. با اعتراض عمومی، این قانون تغییر یافت ولی مردم به روند برگزاری انتخابات مجلس که نهم اسفندماه برگزار شد ، همچنان معترضند. آساق /2002/ 286/285/1443/1392