# تهران - ایرنا 30/12/83 نخستین کنگره بین المللی اخلاق زیستی، از ششم تا هشتم فروردین ماه 1384 با همکاری یونسکو در تهران برگزار می شود. روابط عمومی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک زیست فناوری روز یکشنبه در نمابری به ایرنا هدف از این کنگره سه روزه را، تحقق اهداف مورد نظر در زمینه اخلاق زیستی در سطح بین المللی اعلام کرد. این روابط عمومی افزود: زیست فناوری (بیوتکنولوژی ) نوین و مهندسی ژنتیک که شاخه ای از زیست فناوری است در چند دهه اخیر، انقلاب عظیمی در جامعه بشری ایجاد کرده است و به اعتقاد صاحبنظران باید بیشتر شناخته شود.
انجام اقدامات اطمینان ساز برای بهره برداری مفید از این فناوری و حذف استفاده های مضر از آن موضوعی به عنوان اخلاق زیستی (Biothics) نامیده می شود و سازمانهای بین المللی از جمله یونسکو بخصوص پس از سال 1997 گامهایی در این راه برداشته اند. 1736