# اهواز، خبرگزاری جمهوری اسلام ی 30/12/83 آتش سوزی در خط لوله 40 اینچ انتقال گاز از اهواز به شهرهای شمال خوزستان که حوالی ساعت 16 روز شنبه به علت برخورد یک دستگاه بیل مکانیکی باآن اتفاق افتاد پس از سه ساعت تلاش مهار شد. رییس روابط عمومی شرکت گاز خوزستان شنبه شب به خبرنگار ایرنا گفت: گروه های عملیاتی این شرکت و شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون که این خط لوله در نزدیکی تاسیسات آن قرار دارد در مهار آتش همیاری کردند. "علی اصغر باصفت" افزود: این خط لوله، گاز تصفیه شده در کارخانه گاز و گاز مایع شماره 600 اهواز به میزان 330 متر مکعب در ساعت را از طریق ایستگاه شهید محمدی به سمت شهرهای شمال استان خوزستان انتقال می دهد. وی خاطرنشان کرد: دراین حادثه که در نزدیکی پارک موزه نفت در کریت کمپ اهواز حادث شد بیل مکانیکی بطور کامل درآتش سوخت اما به کسی آسیب نرسید. خ/1760