# لندن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/04/83 خارجی.علمی.ماهی.جنسیت. "آژانس محیط زیست" انگلیس روز شنبه با انتشار نتایج یک پژوهش اعلام کرد که آلودگی آب رودخانه های انگلیس موجب شده است، حداقل 30 درصد از ماهی های نر این آبها به تغییر جنسیت روی آورند. پژوهشگران این آژانس، وارد شدن هورمونهای موجود در قرص های ضد بارداری در آبها را، از دلایل اصلی این تغییر جنسیت اعلام کرده اند. گزارش این آژانس نشان می دهد که این آلودگی موجب شده است 30 درصد از ماهی های نر رودخانه ای در انگلیس اکنون بر اثر این آلودگی رفتار ماهی های ماده را از خود بروز دهند. گفته می شود در صورتی که این آلودگی ها همچنان ادامه یابد این مساله ممکن است به کاهش شدید جمعیت ماهی های رودخانه ای در انگلیس منجر شود. دراین گزارش همچنین از شرکتهای آب در انگلیس خواسته شده است، با طراحی روش های جدیدی به مقابله با این معضل بپردازند. علمی. 346/2225/127 1418