# تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/04/83 مسابقه های کشتی آزاد قهرمانی پیشکسوتان جهان در سال 2004، شهریورماه امسال در شهر "کارالوف" جمهوری چک برگزار خواهد شد. این رقابتها در پنج گروه سنی مختلف و در وزن های 50 تا 58 کیلوگرم ، 63 ، 69 ، 76 ، 85 ، 97 و 130 کیلوگرم برگزار می شود. گروه های سنی این رقابتها به این شرح است : ............................................ گروه سنی "آ" : 35 تا 40 سال ، متولدین سالهای 1969 تا 1964 گروه سنی "بی" : 41 تا 45 سال ، متولدین سالهای 1963 تا 1959 گروه سنی "سی" : 46 تا 50 سال ، متولدین سالهای 1958 تا 1954 گروه سنی "دی" : 51 تا 55 سال ، متولدین سالهای 1953 تا 1949 گروه سنی "ای" : 56 سال به بالا ، متولدین سالهای 1948 به پائین فدراسیون کشتی تصمیم دارد مسابقه های کشتی آزاد قهرمانی و انتخابی پیشکسوتان ایران را به منظور شرکت در مسابقه های جهانی در جمهوری چک در تهران برگزار کند. این رقابتها در پنج گروه سنی و وزن های یادشده با یک کیلوگرم ارفاق وزن طی روزهای 24 تا 26 تیرماه در سالن ورزشی شهدای هفتم تیر تهران برگزار خواهد شد. ورزشی. 1589/1512