# تهران بزرک، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/04/83 داخلی.اجتماعی.نظام پرستاری. رییس سازمان نظام پرستاری کشور گفت: باوجود نگاه مثبت مسوولان کشور به مشکل پرستاران، تاکنون، مطالبات جامعه پرستاری محقق نشده است. "غضنفر میرزابیگی" روزشنبه درگفت و گو با خبرنگاران افزود: پیگیری نشدن مطالبات بحق قشر پرستار موجب شده است تا این سازمان، پرستاران را برای شرکت در یک گردهمایی سراسری فرا به خواند. وی گفت: مسوولان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به جای تخصیص مبلغ 200 میلیارد ریال پولی که برای ایجاد انگیزه شغلی در پرستاران و افزایش حقوق آنان در نظر گرفته شده بود، صرف ارتقای شغلی کارکنان وزارت بهداشت کردند. این مسوول تصریح کرد: براساس دستورالعمل صادره از سوی رییس جمهوری مبنی بر حل مشکلات پرستاران و توافقات بعمل آمده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی مقرر بود بودجه مذکوراز ابتدای سال جاری فقط برای افزایش دستمزد پرستاران اختصاص یابد که تاکنون محقق نشده است. وی بااشاره به دستورالعمل صادره توسط وزارت بهداشت در اختصاص این بودجه به پرستاران افزود: اکنون حدود 85 هزار پرستار دربخش های درمانی وزارتخانه -های بهداشت و نفت ، سازمانهای تامین اجتماعی و نیروهای مسلح و نیز بخش خصوصی مشغول خدمت هستند که براساس دستور وزارت بهداشت تنها 31 هزارپرستار این وزارتخانه مشمول دریافت این بودجه می شوند. رییس سازمان نظام پرستاری باانتقاد از عملکرد وزارت بهداشت تاکید کرد : متاسفانه ، وزارت بهداشت 100 هزارنفر دیگر از کارکنان این وزارتخانه را برای دریافت این مزایا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی معرفی کرده است. میرزابیگی افزود: مسوولان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بااین اقدام خود ، ضمن تضییع حقوق پرستاران کشور ، ظلم بزرگی در حق پرستاران وزارت بهداشت کرده اند. به گفته وی ، در توافقات اولیه ، قرار برآن شد تااین بودجه بطور یکسان و بدون هیچ شرطی در اختیار پرستاران قرارگیرد که متاسفانه وزارت بهداشت به این توافق عمل نکرد و بودجه مذکور را با درجه بندی مختلف ، به پرستاران ارشد وزارت بهداشت 20 درصد، پرستاران خبره 35 درصد و پرستارانی که دارای رتبه عالی هستند 50 درصد ، اختصاص داد. وی ، نبود دوره های آموزش ضمن خدمت برای پرستاران، کمبود پرستار، افزایش ساعات کاری پرستاران بدون رضایت آنان و پایین بودن دستمزد را از مشکلات جامعه پرستاری برشمرد که تاکنون بی پاسخ مانده است. میرزابیگی همچنین با انتقاد از اجرای طرح خصوصی سازی در بخش درمان خاطر نشان کرد : این اقدام یک اشتباه محض بوده و مسوولان وزارت بهداشت با اجرای این طرح به امر درمان کشور ضربه می زنند. وی گفت : به طور مثال اجرای این طرح درشهر کوچکی نظیر گناباد سبب شده است تا میزان شمار زیادی از پرستاران بیمارستان این شهر که تنها مرکز درمانی آن است به دیگر نقاط کشور مهاجرت کنند. این مسوول بااشاره به اینکه براساس چشم انداز بیست ساله کشور قرار است ایران در سطح منطقه خاورمیانه نخستین کشور ارایه کننده خدمات درمانی باشد افزود : طبق استاندارد، بایستی به ازای هر650 نفر در کشورهای درحال توسعه یک پرستار وجود داشته باشد که متاسفانه این امر نیز تاکنون محقق نشده است. تهرام/2300/685/682/07