# اصفهان، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/04/83 هفتمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات عالی کشور با حضور افزون بر هفت هزار دانشجوی ورزشکار دختر و پسراز70 دانشگاه و موسسه آموزش عالی در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود. رییس دانشگاه صنعتی اصفهان و سرپرست المپیاد ورزشی دانشجویان هدف از برگزاری این رویداد ورزشی را توسعه وهمگانی کردن ورزش،ایجاد روحیه اشتراک جمعی و ارتقای سطح شادابی و تندرستی در بین دانشجویان عنوان کرد و گفت : المپیاد در بخش دختران دانشجو از 25 تیرماه تا سوم مرداد و در بخش پسران از 10 تا 19 مرداد به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود. "دکتر محمد حسن عباسی" روز شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: ایــن رویداد ورزشی در رشته های بدمینتون، پینک پنک، والیبال، هندبال، تنیس، شنا، کشتی آزاد، کشتی آزاد، تکواندو، فوتبال، تیراندازی، دو و میدانی، جودو، وزنه برداری و کشتی فرنگی برگزار می شود. وی بدون اعلام اعتبارات تخصیص یافته و هزینه های برآورد شده این المپیاد گفت: ستاد جشنواره از سال گذشته مشتمل بر 14 کمیته در استان اصفهان فعال شده و تاکنون علاوه بر بودجه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، از کمکــهای برخی دیگر دستگاه های اجرایی استان نیز بهره گرفته است. رییس دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: جشنواره ورزشی دانشجویان هر دوسال بین دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم برگزار می شود و درسال 74 نیزبخش دختران این المپیاد در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شده بود. وی گفت: دو هزار و 200 نفر از دانشجویان ورزشکار شرکت کننده در ایــن المپیاد ورزشی را دانشجویان دختر و مابقی را پسر تشکیل می دهند. 400/546 ورزشی / 1512