۲۰ تیر ۱۳۸۳،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5350704
۰ نفر
# تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/04/83 داخلی.فرهنگی.کتاب.نشر. کتاب شناسی توصیفی و موضوعی علوم و معارف قرآنی توسط موسسه قرآنی "تفسیر جوان" منتشر شد. به گزارش روز شنبه روابط عمومی موسسه قرآنی تفسیرجوان، در این کتاب شناسی که شامل دو بخش علوم و معارف قرآنی است، تمامی آثاری که بطور مستقیم با قرآن و یکی از شاخه های علوم قرآنی مرتبط می باشند، معرفی شده اند. تفسیر و ترجمه، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، اعجاز قرآنی، قسم ها و مثل ها، اوصاف قرآن و مسایل جدید قرآن پژوهی از جمله آثار معرفی شده در این کتاب شناسی هستند. در بخش معارف قرآنی، کتاب هایی درباره موضوعات و مفاهیم قرآن مانند منابعی که به اخلاق قرآنی پرداخته اند یامنابع فلسفی و کلامی که درباره قرآن نگارش یافته معرفی شده اند. دراین کتاب شناسی، برای بیش از 40 درصد متونی که منابع آنهااز ویژگی های پژوهشی و علمی بالاتری برخوردار بوده اند، چکیده مطلب تهیه شده است. کتاب شناسی علوم قرآنی با معرفی 9 هزار و 500 عنوان کتاب در چهار جلد رحلی همراه با لوح فشرده (سی دی ) منتشر شده است. فراهنک 1449/1917