# تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/04/83 داخلی.علمی.صنایع.مدیریت. یک عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، چشم انداز مدیریت زنجیره تامین (عرضه ) برای صنعت کشور را مثبت ارزیابی کرد. دکتر "محمدرضا اکبری جوکار" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا در آستانه برگزاری نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع افزود: در دنیای امروز تغییرات در نحوه تجارت، مدیریت جدیدی را طلب می کند که مدیریت زنجیره تامین (عرضه ) از جمله آنها است. وی گفت: در حال حاضر این رشته به رغم اینکه در دانشگاه های کشور از سطح مطلوبی برخوردار است، ولی در صنعت در مرحله ابتدایی قرار دارد. وی با بیان اینکه این نوع مدیریت مبتنی بر همکاری و هماهنگی بین سازمانها برای عرضه خدمات و کالا است، سخت تر شدن پیش بینی تقاضا، کوتاه شدن عمر محصول و گسترش فناوری اطلاعات را از جمله عوامل تغییر نحوه مدیریت در امر تجارت و صنعت و نگرش جدید و متفاوت با قبل عنوان کرد. وی اظهارداشت: در حال حاضر صنایع کشور دیگر فقط به فکر تولید یک کالا نیست بلکه به امور پشتیبانی و ارایه خدمات مرتبط با آن کالا نیز اندیشیده و آنرا به صورت یک مزیت اقتصادی محسوب می کند. دکتر "اکبری جوکار" حمل و نقل، تحویل کالا، انبارداری و نگهداری آن را از جمله امور پشتیبانی عنوان کرد و گفت: صاحبان صنایع در کشور امروزه به این نتیجه رسیده اند که در امر تجارت به جز تولید کالا به امور دیگری نیز باید بیاندیشند. نخستین کنفرانس بین المللی "مهندسی صنایع" 23 تا 24 تیرماه امسال در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار می شود. تداوم، تقویت و تشویق روحیه پژوهش در میان دانشگاهیان و دانش آموختگان رشته مهندسی صنایع، تبادل دستاوردهای جدید در این رشته میان متخصصان داخلی و خارجی و ایجاد بستر مناسب برای بهره مندی از تجارب کاربردی و حرفه ای این رشته در داخل و خارج از کشور را از اهداف برگزاری این کنفرانس است. علمی./1776/1418