# تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/04/83 داخلی.اقتصادی.کار.همایش معاون هماهنگی و امور بین الملل وزارت کاروامور اجتماعی گفت: نیروهای فعالی که برای اشتغال به خارج از کشور اعزام می شوند ، می بایست بر اساس آموزشهای بین المللی مهارتهای لازم را کسب کنند. "محمد سلامتی" در مراسم گشایش اولین همایش" ساماندهی و مدیریت دفاتر اشتغال شغلی و کاریابی های بین المللی" که با همکاری موسسه"جی تی زد" آلمان برگزار می شود ، افزود:نیروهای جوان با استعدادی درایران هستند که توانایی کسب تخصصها و مهارتهای گوناگون را دارند. وی اظهار داشت :با توجه به تخصصهایی که این نیروها کسب می کنند، بسیاری از کشورها مایل هستند که از توان انها برای انجام امور استفاده کنند. سلامتی در خصوص تقویت بخش خصوصی در اعزام نیروی کار به خارج از کشور، افزود:وزارت کار و امور اجتماعی برای اعزام نیرو به سایر کشورها از لحاظ کمی و کیفی به بخش خصوصی کمک می کند تا این بخش بتواند نیروهای داوطلب را به این کشورها، اعزام کند. وی گفت: اکنون این آمادگی از سوی بخش خصوصی افزایش یافته است، اما در همین حال برای تحقق این امر می بایست با سازمانهای بین المللی تعامل بیشتری داشته باشیم. سلامتی در ادامه به نقش کاریابها در دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: کاریابهایی که به کشورهای دیگر اعزام می شوند برای فراهم کردن زمینه های اعزام نیروی کار می بایست با سازمان بین المللی کار و سازمان جهانی مهاجرت همکاری بیشتری داشته باشند تا زمینه های اعزام نیروهای داوطلب کار فراهم شود. معاون وزیر کار افزود: تفاهنامه ای مشترک با سازمان بین المللی کار و سازمان جهانی مهاجرت امضا شده است که یکی از محورهای مهم این تفاهنامه، آموزش نیروی کار برای اعزام و برگزاری همایش در این زمینه است که می تواند در جهت اطلاعرسانی و غنی سازی نیروهای کار ، موثر واقع شود. وی سپس هدف از برگزاری این همایش را بررسی چگونگی تبادل نیروهای کار میان کشورهای ایران و آلمان ، استفاده از تجارب آلمان در زمینه بازگشت نیروهای کار ،انتقال فناوری نوین به کشور پس از خاتمه یافتن دوران فعالیت نیروهای کار در کشورهای مختلف و... ، ذکر کرد. سلامتی اظهار داشت:کشورهای ژاپن و بلژیک اکنون برای جذب نیروهای کار از ایران اعلام آمادگی کرده اند. همچنین با عربستان سعودی در حال رایزنی در مورد اعزام نیروی کار هستیم که مقدمه کار در این زمینه شروع شده است. همچنین نیروهایی کاری به کشورهای کویت و قطر اعزام شده اند. اولین همایش "سازماندهی و مدیریت دفاتر شغلی و کاریابی های بین المللی" به مدت سه روز در مجموعه فرهنگی و ورزشی وزارت کار وامور اجتماعی ادامه دارد. اقتصام. ز.د / 1557 / 1