# تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/04/83 وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: موقعیت راهبردی ایران و نقش مهم آن در اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب و همچنین همجواری با 15 کشور ، گویای اهمیت ایران در عرصه تجارت بین الملل است. "سیدصفدر حسینی" روز شنبه در همایش دو روزه " گمرک و فناوری اطلاعاتی" گفت: استفاده کامل از توان بالقوه و بالفعل موجود در ایران می تواند ضمن گسترش میزان تجارت جهانی، در کاهش هزینه ها نیز تاثیر مطلوبی داشته باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود:از جمله الزامها برای دستیابی به این مهم، تجهیز گمرکات کشور به روشها و ابزارهای نوین و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (آی سی تی ICT) در اداره های گمرک است. وی، استفاده از تجارب کشورها و سازمانهای مختلف و کسب دانش بیشتر در ارتباط با پیاده سازی گمرک الکترونیکی و چالشهای احتمالی بر سر راه آن را به منظور به کارگیری فناوری اطلاعات در این بخش ، ضروری دانست. وی معتقد است:از آنجا که فناوری اطلاعات و ارتباطات و جهانی شدن ستونهای اصلی"اقتصاد نوین" و"اقتصاد دانایی محور" را در جهان امروز تشکیل می دهند، دولتها و سازمانهای بین المللی، به کارگیری " آی سی تی " در فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی را در دستورکار خود قرار داده اند و به پیشرفتهای قابل ملاحظه ای نیز دست یافته اند. وی اظهار داشت: در اقتصاد نوین میزان بهره وری نیروی کار و دیگر عوامل تولید از یک سو و رفاه اقتصادی شهروندان از سوی دیگر با میزان استفاده از "آی سی تی" پیوندی عمیق دارد. به طوری که کاربرد ان نه تنها سبب ایجاد یک صنعت جدید ، بلکه صرفه جویی در بخشهای مختلف را در پی دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تجارت الکترونیکی هزینه های مبادله را کاهش داده و فرآیندهای مدیریت برنامه ریزی و تولید بنگاههای اقتصادی را متحول ساخته و صرفه جوییهای ناشی از مقیاس را موجب می شود. حسینی، جستجوی اطلاعات مورد نیاز با کمترین هزینه، دسترسی به اطلاعات جامع و به روز، کاهش محدودیت و افزایش تنوع برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ، افزایش رقابت در ابعاد بین المللی و کاهش انحصارها را از دستاوردهای مهم این صنعت روبه گسترش دانست. وی گفت: ایران مصمم است در راستای منافع اقتصادی ، پیوند با اقتصاد جهانی را از آغاز برنامه چهارم به شیوه ای فعالتر در عرصه اقتصاد جهانی دنبال و اقدامهای هم پیوندی خود با ان را تقویت کند. حسینی متذکر شد: چنین روندی ایران را ناگزیر می کند که به " آی سی تی " نه به عنوان یک انتخاب ، بلکه به عنوان یک الزام اجتناب ناپذیر نگاه کند و به تکمیل و تسریع در اقدامهای گذشته خود روی آورد. وی با بیان آنکه گمرکات کشورها نقش پل ارتباطی را میان آنها با دنیای خارج در امر تجارت بین الملل به عهده دارند، گفت: با توجه به نقش مهم و محوری گمرک در تجارت بین الملل و گسترش آن، ایجاد گمرک الکترونیکی از طریق استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به معنای جامه عمل پوشاندن به تجارت الکترونیک در ابعاد بین المللی است. حسینی گفت: ظهور تجارت الکترونیک و گسترش آن در تجارت جهانی،رشد فناوری اطلاعات اینترنت، رقابتهای داخلی و بین المللی،لزوم تسهیل انجام امور گمرکی و کاهش هزینه های مترتب بر آن و در نهایت حرکت به سمت تعامل فعال با اقتصاد جهانی و ایجاد گمرک الکترونیکی در تمام کشورهای جهان ،امری اجتناب ناپذیر است. وزیر دارایی، برخی از اقدامهای انجام شده در ایران در ارتباط با گمرک الکترونیک را برشمرد و گفت: با استفاده از سیستم بین المللی " آسیکودا " و مکانیزه کردن و بازسازی گمرکات،در زمان حاضر بیش از 41 درصد گمرکهای فعال کشور زیر پوشش این سیستم قرار دارند. هم اکنون 98 درصد عملیات واردات و 90 درصد عملیات صادرات کشور با بهره -گیری از سیستم " آسیکودا " انجام می گیرد. وی، کاهش زمان ترخیص کالا در مسیرهای سبز در حد 2 ساعت و کمتر،حذف دفاتر سنتی مالی و آماری گمرک، به کارگیری اظهارنامه " SAD" بر اساس استاندارد اتحادیه اروپا، استفاده از مدیریت خطرپذیری ( ریسک ) با پیاده سازی سیستم انتخاب مسیر، محاسبه خودکار عوارض وصولی و ارایه اطلاعات و آمار به روز را را از جمله دستاوردهای اجرای سیستم "آسیکودا" ذکر کرد. در این همایش که عصر یکشنبه هفته جاری به کار خود پایان خواهد داد ، نمایندگانی از سازمان جهانی گمرک، انکتاد ، بانک جهانی، اتحادیه بین المللی حمل و نقل جاده ای ، روسا و مقامهای گمرکی برخی کشورها شرکت دارند.