# لندن، ایرنا: 28 فروردین 1383 برابر با 16 آوریل 2004 یک هفته نامه صهیونیستی چاپ لندن، قطعنامه اتحادیه ملی معلمان انگلیس در محکوم کردن احداث دیوار نژادی در اسراییل را، تعجب آور توصیف کرد. "جوییش کرونیکل" در جدیدترین شماره خود، عملا بزرگترین اتحادیه معلمان در انگلیس را متهم کرد که با حمایت خود از مردم فلسطین، از تروریسم پشتیبانی کرده است. این اتحادیه در این هفته نشست سالانه خود را در شهر "هروگیت" برگزار کرد و در آن علاوه بر بررسی مسایل مرتبط با آموزش در انگلیس، به مسایل مطرح بین المللی و از جمله مقوله فلسطین نیز پرداخت. در این نشست اعضا به صورت فراگیری، بندی از قطعنامه پایانی که احداث دیوار نژادی در فلسطین را مترادف با ممانعت از شکل گیری دولتی فلسطینی توصیف می کرد، حمایت کردند. در این قطعنامه از اسراییل خواسته شده است تا بلافاصله احداث این دیوار را متوقف کرده و بخشهای احداث شده آن را تخریب کنند. در بحث 90 دقیقه ای که در ارتباط با بحرانهای خاورمیانه در نشست این اتحادیه در جریان بود، اعضا حاضر نشدند پیشنهادیه ای را که خواستار انتقاد از مقاومتهای مردمی فلسطین در عملیات شهادت طلبانه آنها می شد، تایید کنند.
یکی از معلمان منطقه بیرمنگام در این زمینه اظهار کرد: واقعا تاسف بار است که از ما می خواهند عکس العمل های نظامی مردم فلسطین در مقابل اشغالگرها را محکوم کنیم. وی به تشریح وضعیت آپارتاید در اسراییل پرداخت و افزود، در اسراییل مدارسی که دانش آموزان مسلمانان و یهودی تحصیل می کنند، از یکدیگر مجزا شده اند. این معلم اضافه کرد، از سوی دیگر فقط کسانی در اسراییل موفق به دریافت شغلهای آگهی شده می شوند که خدمت وظیفه نظامی را انجام داده باشند و این در حالیست که فقط یهودیان می توانند به این خدمت بپردازند. وی تاکید کرد که معلمان انگلیس نمی توانند نسبت به حکومتی که تبعیض نژادی روا می دارد، دیدگاهی خنثی از خود نشان دهند. در این اجتماع همچنین یکی از معلمان سابق اسراییلی که هم اینک در منطقه "هکنی" در شرق لندن ساکن بوده و آموزگار است، به حاضران گفت: رژیم اسراییل کسانی را که مایل نباشند در عملیات نظامی علیه فلسطینی ها مشارکت کنند، زندانی می کند. "تاماری" در این کنفرانس همچنین افزود: در حالی که اسراییل سلاحهای هسته ای شیمیایی و بیولوژیک در اختیار دارد، ولی معلوم نیست که چرا تاکنون حتی یک بازرس تسلیحات کشتار جمعی به این کشور سفر نکرده است. این زن معلم یهودی اضافه کرد: جامعه ای که به سرکوب مردمان دیگر می ـ پردازد، نمی تواند آزاد تلقی شود. وی همچنین گفت که هم اکنون یک سوم از کودکان اسراییلی در زیر خط فقر زندگی می کنند و وضعیت در میان فلسطینی تباران داخل سرزمینهایی که اسراییل خوانده می شود، به مراتب ناگوارتر است. در این نشست همچنین تعدادی دیگر از معلمان یهودی در انگلیس انزجار خود را از اسراییل اعلام کردند و در مقابل حمایتشان را از "جرالد کافمن" نماینده یهودی مجلس عوام انگلیس که منتقد اسراییل است، ابراز داشتند. 1455/ 224