# مسکو، ایرنا: 28 فروردین 1383 برابر با 16 آوریل 2004 "وارتان اسکانیان" وزیر امور خارجه ارمنستان امروز (جمعه ) از موضع آمریکا در قبال تحولات داخلی روزهای اخیر این کشور ازجمله تظاهرات مخالفان دولت انتقاد کرد. وی در گفت وگو با خبرگزاری ارمنی "مدیا مکس" نسبت به اظهارنظرهای سطحی مقامهای آمریکایی هشدار داد. اسکانیان گفت: فاکتور ثبات در ارمنستان از ریشه های عمیقی برخوردار بوده و وقایع روزهای اخیر مصنوعی و ساختگی است که بزودی پایان خواهد یافت.
وی در تفسیر سخنانی "ریچار بوچر" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: بوچر اگر چه تلاش کرد بیانیه متوازنی در مورد وضعیت داخلی ارمنستان صادر کند ولی محکوم ساختن درخواست مخالفان مبنی بر اعمال خشونت را از یاد برد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا چهار روز پیش در واکنش به تظاهرات چند روز اخیر مخالفان دولت ارمنستان ضمن ابراز نگرانی گفت: حملات و یورش به دفاتر احزاب سیاسی و گسترش درگیری، سرکوب و بازداشت مخالفان فعال بوسیله پلیس به ایجاد فضای باز سیاسی کمکی نخواهد کرد. احزاب مخالف ارمنستان در دو هفته اخیر با برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز متناوب در ایروان، خواستار استعفای "روبرت کوچاریان" رییس جمهوری این کشور شدند که در آخرین مورد به درگیری با پلیس و مجروح شدن چند تن از تظاهرکنندگان منجر شد. رسانه های خبری روسیه با چاپ مقالات و گزارشهایی دراین زمینه امکان تکرار انقلاب مخملی گرجستان در ارمنستان را بعید دانستند. 1348