# تهران، ایرنا: 28 فروردین 1383 برابر با 16 آوریل 2004 دکتر"داریوش ناصری نژاد" کارشناس سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد با حمایت نیروهای داوطلب استان هایی که در جریان زلزله بم آنجا بودند و نیروهای داوطلب محلی که حدود 280 نفر هستند، کار بسیار خوبی از طریق مراقبت های بهداشتی انجام شد، به گونه ای که به هیچ عنوان اپیدمی نداشتیم. کارشناس سازمان جهانی بهداشت در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا افزود: چیزی که برای ما در برنامه ریزی اهمیت دارد تبعیت از خواسته مردم است، در برنامه نباید آنها را کنار گذاشت زیرا ممکن است به این مساله عادت کنند، باید آنها را در برنامه ریزی دخالت داد و برخی از امور مانند توزیع غذا را به خود آنها محول کنیم تا باعث شود مشکلات ما را درک و مشکلات واقعی خود را نیز با ما در میان بگذارند. وی در ادامه گفت: باوجود تجربیات گذشته در جنک، سیل ها و دیگر حوادث نتوانستیم در بم از آنها به خوبی استفاده کنیم. ناصری نژاد گفت: در بحران تعدد مراکز تصمیم گیری ایجاد مشکل می کند و بهتر است مراکز مختلف را برداریم و فرماندهی واحدی ایجاد کنیم تا مستقل و مرتبط با کار خود باشند. وی تاکید کرد: فرماندهی واحد باید دارای مهارت های لازم باشد. ناصری نژاد گفت: من فکر می کنم این حادثه اولین و آخرین برای مملکت ما نبوده و باید از این تجربه استفاده کنیم تا بتوانیم در رخدادهای آینده به خوبی عمل کنیم. وی افزود: کسانی که در این زلزله حضور فعال داشتند باید گردهم آیند و روش علمی این تجربیات را جمع بندی کنند و در اختیار دیگران بگذارند تا سپس به نهادهای مختلف سپرده شود تا هر نهاد براساس وظایف خود و مبنی بر دستورالعمل ها عمل کند. وی تاکید کرد: مدیریت هر بخش باید واحد باشد مثلا در بخش بهداشت و درمان بهتر است یک مدیر قوی از استان محل انتخاب شود زیرا مدیر محلی به دلیل حادثه ای که برای خودش و یا خانواده اش رخ داده، شاید نتواند مدیریت بحران را ادامه دهد. ناصری نژاد افزود: بنابراین، این شخص باید در کنار فردی باشد که به عنوان مدیر بحران حضور داشته و تیم خوبی را شخصا جمع آوری کند و هر هفته کارش را ارزش یابی کند و سیستم های بالاتر هم از نظر مالی و تجهیزات وی را حمایت و مورد ارزیابی قرار دهند تا امور براساس استاندارهای درست پیش رود. ناصری نژاد خاطرنشان کرد: نیروهای خارجی که من دیدم بیشتر در غالب دو بخش امداد مثل بیمارستان و سازمانهای غیر دولتی (NGO) فعال بودند. وی افزود: گروهای خارجی از کشورهای مختلف بودند و سعی داشتند همکاری کنند. کارشناس وزارت بهداشت گفت: خدمات بیمارستانی در بیمارستان های اوکراین ، هند و صلیب سرخ صورت می گرفت که همه آنها بجز صلیب سرخ از بم خارج شدند، اما این سازمان نیز نیروهایش را کاهش داده است و نیروهای ایرانی جایگزین آنها می شوند. وی تاکید کرد: مساله سپرده شدن خدمات بیمارستان صحرایی به چه فرد یا گروهی بسیار حائز اهمیت است و این اولویت باید به سازمانی سپرده شود که مسوولیت به عهده آن است. ادامه دارد ..... 1476