# بیروت، ایرنا: 28 فروردین 1383 برابر با 16 آوریل 2004 وزیراموراجتماعی لبنان گفت : موضع بوش نشانه تاثیرگذاری روز افزون گروه های یهودی در دولت آمریکا و نفوذ آنها در انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور است. این انتخابات قرار است در نوامبر سال جاری میلادی "آبان 1383 خورشیدی" در آمریکا برگزار شود. "اسعد دیاب" روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا ، جانبداری رییس جمهوری آمریکا از طرح شارون را اقدامی سیاسی برای کسب حمایت یهودیان در انتخابات آینده دانست و اضافه کرد: از نظر بوش انتخابات خیلی مهم تر از حقوق بشر و حقوق ملت های عرب بویژه مردم فلسطین است. دیاب ، تاثیرگذاری دولت های عرب بر آمریکا را بسیار ضعیف خواند و اظهار داشت: اگر این دولت ها تاثیر و نفوذی در آمریکا داشتند هرگز رییس جمهوری آن کشور این گونه رفتار نمی کرد. وزیر امور اجتماعی لبنان همچنین گفت: شارون برای دست زدن به اقدام های جنایت کارانه و تروریستی علیه فلسطینی ها، لبنان، سوریه و یا تجاوز به هر کشوری که از استقلال و حقوق ملت خود دفاع می کند به موافقت و حمایت آمریکا نیاز دارد. وی تاکید کرد، شارون با بررسی کامل اوضاع و شرایط انتخاباتی در آمریکا به واشنگتن رفت تا بتواند به بهترین وجه از این شرایط به سود منافع خویش و اسراییل بهره برداری کند. دیاب پیش بینی کرد، این احتمال وجود دارد که نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از بازگشت از آمریکا به اقدام های تروریستی تازه ای دست زند. وی نادیده گرفتن حق بازگشت فلسطینی ها توسط رییس جمهوری آمریکا را شگفت آور دانست. اسعد دیاب افزود: شهرک سازی به معنای اشغال کامل زمین های فلسطینی ها است و تعجب آور است که شارون توانسته است جرج بوش و دولت آمریکا را به نادیده حقوق ملت ها و نقض قطعنامه های سازمان ملل و قوانین بین المللی متقاعد کند. وی با اشاره به پیامدهای احتمالی موضع و حمایت تازه جرج بوش از اسراییل برای لبنان مبنی بر لغو حق بازگشت پناهندگان فلسطینی تاکید کرد: لبنان همچنان به مخالفت با اسکان دایم پناهندگان در این کشور ادامه خواهد داد. وزیر امور اجتماعی لبنان از کشورهای عربی و اسلامی دعوت کرد که نشست اضطراری سران عرب تشکیل دهند. رییس جمهوری آمریکا چهارشنبه شب طی سخنانی در واشنگتن از طرح شارون برای تداوم ساخت دیوار حایل، ابقای شهرک های صهیونیست نشین در کرانه باختری، لغو حق بازگشت پناهندگان فلسطینی به وطن، بازنگشتن ارتش اسراییل به مرزهای چهارم ژوئن 1967 میلادی و سرکوب مبارزان فلسطینی به بهانه مبارزه با "تروریسم" حمایت کرد. 1476