# بیروت ، ایرنا: 28 فروردین 1383 برابر با 16 آوریل 2004 "عیسی قراقع" رییس انجمن حمایت از اسیران فلسطینی درباره شکنجه و بدرفتاری با اسیران در زندان های رژیم صهیونیستی هشدار داد. وی روز پنچشنبه در گفت وگو با خبرنگار "ایرنا" در شهر رام الله در کرانه باختری رود اردن با اشاره به اوضاع انفجار آمیز زندان های رژیم صهیونیستی اظهار داشت: زندانبان صهیونیست با نادیده گرفتن قوانین و اصول حقوق بشر، انواع شکنجه و تجاوز جنسی به اسیران موجود در این زندان هااعمال می دارند. قراقع با محکوم کردن سکوت جامعه جهانی در برابر این اقدام های غیر انسانی، افزود: اسیران در اعتراض به شکنجه و بدرفتاری برای اعتصاب غذا برنامه ریزی کرده و در نظر دارند از خوردن آب نیز خودداری کنند و تا مرز مرک به این اعتصاب ادامه دهند. رییس انجمن حمایت از اسیران فلسطینی اضافه کرد که موضوع اسیران به همه فلسطینی ها ارتباط دارد و هر خانواده ای دست کم یک اسیر در زندان های اسراییل دارد. وی همچنین از تدارک آیین های ویژه روز همبستگی بااسیران فلسطینی خبر داد و گفت: به این مناسبت قرار است تظاهرات، راهپیمایی و آیین های سخنرانی در دانشگاه ها و مراکز مهم سیاسی برگزار و برنامه های مختلف سیاسی از شبکه های تلویزیونی پخش شود. به این مناسبت، روز پنجشبنه مراسمی در دانشگاه بیت لحم در کرانه باختری رود اردن با شرکت هزاران دانشجو و استاد برگزار شد. در چنین شرایطی، خبرنگار "ایرنا" به نقل از منابع فلسطینی گزارش داد که زندان "نفحه" در صحرای نقب در جنوب فلسطین و نیز زندان بیت لحم در کرانه باختری روزپنجشنبه شاهد قیام اسیران در اعتراض به شرایط ناگوار این زندان ها بود. بر اساس این گزارش زندانبانان صهیونیست با گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی این قیام را سرکوب و بیش از ده زندانی را مجروح کردند. با توجه به این که روزانه بر شمار اسیران فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی افزوده می شود، آمار دقیقی از شمار آنها در دست نیست. وزارت امور اسیران حکومت خودگردان شمار آنها را حدود هشت هزار فلسطینی اعلام کرده است. / 227 - 223 /