# مسکو، ایرنا: 11 فروردین 1383 برابر با 30 مارس 2004 در سفر "رسولی" استاندار خراسان به استان نووسیبیرسک روسیه، راههای گسترش همکاریهای دو استان بررسی می شود. استاندار خراسان که در راس هیاتی از مسوولان این استان امروز (سه شنبه ) وارد مسکو شد، قرار است به دعوت استاندار استان نووسیبیرسک فردا عازم این استان شود. در سفر سه روزه استاندار خراسان و هیات همراه به نووسیبیرسک همکاریهای دو جانبه در قالب کمیته های تجاری و صنعتی، علمی، آموزشی و کشاورزی با مقامهای محلی این استان مورد گفت وگو و تبادل نظر قرار می گیرد. 1348/222