# ایلام، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/84 خارجی.سیاسی.عراق.گفت وگو. فرمانده ارشد ارتش آمریکا درعراق در گفت وگو با تلویزیون عراقی الفیحاء اعلام کرد: ما خواهان گفت وگو با ایران هستیم، زیرا معتقدیم برقراری آرامش در عراق باعث آرامش تمام منطقه خواهد شد. براساس گزارش دوشنبه شب این تلویزیون، ژنرال "جان کیسی" افزود: همه ما باید به این نتیجه برسیم که آرامش عراق یعنی آرامش منطقه، بنابراین برای رسیدن به این هدف، ما راه گفت و گو را برگزیده ایم. وی گفت: مقامات آمریکایی برای کمک به آرامش و ثبات عراق، ایران را به گفت و گو دعوت کرده اند. کیسی همچنین ادعا کرد: نگرانی ما در خصوص برنامه هسته ای ایران از آن جهت است که این کار باعث ایجاد یک رقابت منطقه ای برای دستیابی کشورها به سلاح اتمی خواهد شد. وی تاکید کرد: ما برای تعامل با برنامه هسته ای ایران و برطرف کردن چالش موجود، راه دیپلماتیک و گفت وگو را انتخاب کرده ایم. 2485/633/شبس/1597/1770