۲۹ اسفند ۱۳۸۴،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5329463
T T
۰ نفر
# پاریس، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/84 خارجی.اجتماعی.فرانسه. تظاهرات. شورای هماهنگی انجمن های دانشجویی فرانسه امروز /دوشنبه/ تصمیم گرفت تا تظاهرات اعتراض آمیز خود را علیه مقررات جدید استخدامی ادامه دهند. این شورای دانشجویی فرانسه درنشست یکشنبه شب خود درشهر دیژون که 450 نفر از نمایندگان انجمن های دانشجویی فرانسه شرکت داشتند تصمیم گرفت فردا/ سه شنبه/(یکم فروردین )و نیز پنج شنبه/ سوم فروردین ماه ) مجددا در سراسر فرانسه دست به اعتراض و تظاهرات سراسری بزنند. اتحادیه های دانشجویی ، دانش آموزی ،کارگری و کارمندی فرانسه روز گذشته به دولت دومینیک دو ویلپن اولتیماتوم داده بودند تا درصورت عدم پس گیری قانون فرصت های برابر که مقررات جدید استخدامی ویژه افراد زیر26 سال و استخدام اول، درقالب آن ارایه شده است ، تظاهرات اعتراض آمیز خود را ادامه خواهند داد. آنان برای به زانو درآوردن دولت فرانسه ، پا را فراترگذشته و اینک علاوه بر برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز، تهدید کرده اند که درصورت عدم پس گیری قانون فرصت های برابر ازسوی دولت، دست به اعتصاب عمومی خواهند زد. شورای هماهنگی انجمن های دانشجویی اینک دریافته است که تنها راهی که می توان دولت دومینیک دو ویلپن را درخصوص اجرای مقررات جدید استخدامی وادار به عقب نشینی کرد، برگزاری اعتصاب عمومی همانند سال 1995 میلادی درسیستم حمل و نقل عمومی است. در اعتصاب عمومی سال 1995 فرانسه، دولت "آلن ژوپه" که با اعتصاب یک ماهه حمل و نقل عمومی درسراسراین کشور مواجه بود، سقوط کرد و ژاک شیراک رییس جمهوری وقت نیز مجلس ملی فرانسه را منحل و انتخابات زودرس این مجلس برگزارکرد. باسقوط دولت آلن ژوپه، جناح راست ،اکثریت مجلس ملی فرانسه را از دست داد و حکومت، به مدت پنج سال همزیستی سختی را با دولت لیونل ژوسپن آغازکرد. اروپام/2092/270/ 1773