۲۹ اسفند ۱۳۸۴،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5329428
T T
۰ نفر
# تاشکند ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/84 خارجی.سیاسی.ازبکستان.قزاقستان. مقامهای ازبکستان و قزاقستان ظهر دوشنبه پس از نشست مشترک در تاشکند با حضور روسای جمهوری دوکشور، شش سند همکاری امضا کردند. این اسناد درمورد همکاریهای کشاورزی، مخابرات ، حمل و نقل بین المللی ، تجارت آزاد، اطلاع رسانی و همکاریهای علمی و فناوری بود که ازسوی وزیران کشاورزی، امورخارجه و روابط اقتصادی و سرمایه گذاری دوکشور ومعاون نخست وزیر ازبکستان و قزاقستان امضا شد. پس ازامضای این اسناد ، روسای جمهوری دوکشور با امضای بیانیه مشترکی برتوسعه روابط دوستانه دوجانبه درهمه زمینه ها تاکید کردند. "اسلام کریم اف" رییس جمهوری ازبکستان گفت: درجلسه مشترک هیات دولت دو کشور همکاری درتمامی زمینه ها مورد بررسی قرارگرفت. وی گسترش روابط بازرگانی و اقتصادی با قزاقستان را برای ازبکستان حایز اهمیت دانست و گفت : همگرایی اقتصادی موجب رشد تمام زمینه ها ازجمله روابط سیاسی دوکشور خواهدشد. "کریم اف" تصریح کرد: ازبکستان و قزاقستان در چارچوب سازمان همکاری های شانگهای، جامعه اقتصادی اورآسیا، جامعه کشورهای مشترک المنافع و دیگر سازمانهای منطقه ای همکاری دارند. وی گفت : دوکشور در مبارزه با تروریسم، افراط گرایی و جدایی خواهی بین المللی اقدامات مشترکی انجام می دهند. "نورسلطان نظربایف" رییس جمهوری قزاقستان نیز از دستاوردهای مطلوب روابط دوکشور درسالهای اخیر به ویژه در زمینه همکاریهای بازرگانی ، اقتصادی و تعیین مرزهای دوکشور خبرداد. وی افزود: قزاقستان به سبزیجات ، میوه جات، سیمان و مصالح ساختمانی نیاز دارد ودر مقابل ازبکستان نیز سالیانه به 400 هزار تن گندم نیاز دارد که دوکشور در این زمینه می توانند همکاری کنند. وی گفت: قزاقستان از ورود ازبکستان به جامعه اقتصادی اوراسیا استقبال می کند ومعتقد است با پیوستن این کشور ، امکانات جامعه اوراسیا افزایش خواهد یافت. رییس جمهوری قزاقستان موقعیت دو کشور در آسیای مرکزی و مسایل بین المللی را مشترک خواند و گفت: امروز هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند با تروریسم، افراط گرایی و جدایی خواهی مبارزه کند، بدین دلیل در این زمینه باید متحد شویم. "نظربایف" در پاسخ به سووال خبرنگار قزاقستان مبنی بر امضای قرارداد شورای یکپارچه گمرکی در چارچوب جامعه اقتصادی اورآسیا گفت: در منطقه تجارت آزاد جامعه اقتصادی اورآسیا تعرفه ها متفاوت است ، ولی با توافق کشورها امسال این قرارداد ازسوی قزاقستان امضا خواهد شد. "کریم اف" نیز در پاسخ به سووال خبرنگاری از روسیه درموردنتایج این سفر گفت : سفر نظربایف به ازبکستان خیلی مهم وبه موقع بود. وی تصریح کرد: ازبکستان امروز ازهرطرف با جنک اطلاعاتی و رسانه ای مواجه است و همکاریهای نزدیک این دو کشور امنیت و ثبات منطقه را تامین می کند. رییس جمهوری ازبکستان به حادثه 24 اردیبهشت ماه سال 1384 اندیجان اشاره کرد و گفت : رسانه های مخالف تاکید دارند که تظاهرکنندگان حادثه اندیجان تروریست نبودند و مردم ازبکستان به سختی زندگی می کنند و ممکن است حوادث مشابه اندیجان دوباره تکرار شود. وی تاکید کرد که کارها در کشور طبق روال به پیش می رود و اگر کشورهای دیگر (غرب ) در امورداخلی ازبکستان دخالت نکنند، هیچ مشکلی پیش نمی آید. وی خطاب به کشورهای منتقد ازبکستان (غرب ) هشدار داد و گفت که به ما دیکته نکنید که با کدام کشور دوست باشیم ، مدل دمکراسی شما منطبق با کشور ما نیست. نظربایف عصر روز گذشته برای دیدار دوروزه وارد ازبکستان شده است. آساق/ 285/ 1773