# کابل، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/84 خارجی.افغانستان.سیاسی. "حامد کرزی" رییس جمهوری افغانستان طی حکمی، انتصاب افراد به پست های جدید و نیز خرید اقلام بزرک، در تمامی وزارت خانه های این کشور را تا اطلاع بعدی ممنوع اعلام کرد. رسانه های افغانستان روز دوشنبه به نقل از حکم کرزی افزودند: وزیران و کارمندان دولت موظف هستند تا زمان آغاز به کار دولت جدید که قراراست بزودی به مجلس شورای ملی برای رای اعتماد معرفی شود ازاین کار خوداری نمایند. این تصمیم کرزی پس ازآن اعلام می شود که روز گذشته مشاور رییس جمهوری افغانستان گفت: لیست کابینه جدید دولت دوشنبه جهت رای اعتماد به مجلس شورای ملی این کشورمعرفی خواهند شد. "اعظم دادفر اسپنتا" روز یکشنبه به خبرنگاران رسانه های محلی افغانستان گفت: در این فهرست، چهره های جدیدی به عنوان وزیرمعرفی خواهندشد وانتظار می رود که با حذف دو وزارتخانه، کابینه کوچکتر شود. با توجه به شرایط ویژه افغانستان این خطر وجود دارد که تعدادی از وزرا با جابجایی افراد مورد نظر و به نام خریداری های برزک اموال بیت المال را در این کشور حیف ومیل کنند. دو سال قبل نیز کرزی در حکم مشابهی اعلام کرد که معاونین وی در زمانی که رییس جمهوری در سفر می باشد نیز حق عزل و نصب افراد را ندارند. آساق/2281/332/1443/ 1773