# پکن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/84 خارجی.سیاسی.چین.روسیه. "ولادیمیر پوتین " رییس جمهوری روسیه خواستار تقویت همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در زمینه های امنیتی و اقتصادی شد. رییس جمهوری روسیه در آستانه سفر به چین به خبرگزاری "شین هوا" گفت که همکاری و مناسبات اعضای سازمان همکاری شانگهای به صورت یک ارگان منطقه ای در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و علوم انسانی باید پیوسته تقویت شود. سازمان همکاری شانگهای در سال 1384 با پذیرش ایران ، پاکستان و هند به عنوان اعضای ناظر،دامنه فعالیت خود را توسعه وضمن خارج ساختن خوداز چارچوب همکاری های امنیتی در محدوده مرزهای مشترک ، شکل گیری نوعی ساختار جدید همگرایی منطقه ای را نوید داد. شش کشور چین ، روسیه،ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان وقرقیزستان سازمان همکاری شانگهای را سال 2001 با محورتقویت همکاری امنیتی ونیزگسترش مناسبات تجاری ایجاد کردند. "پوتین" در ادامه تاکید کرد که این سازمان، در حفظ ثبات و امنیت منطقه، مبارزه با تروریسم، جدایی طلبی و افراط گرایی ، نقش مثبتی ایفا می کند و اکنون در جستجوی روش های جدید همکاری برای تاثیر مثبت برزندگی سه میلیارد جمعیت ساکن کشورهای عضو است. وی سازمان همکاری شانگهای راسازمانی منطقه ای یکپاره توصیف کرد که مناسبات اعضا در زمینه اقتصادی و اجتماعی در حال تقویت است. رییس جمهوری روسیه همچنین با اشاره به همکاری مسکو - پکن، گفت که اکنون روابط نزدیک و راهبردی روسیه و چین به عاملی مثبت و فعال در نظم جهانی و امور بین المللی تبدل شده است. وی این روابط را برای پیشرفت و توسعه دو کشور سودمند دانست و تصریح کرد که در روابط روسیه و چین، گرایش توسعه فعالانه به چشم می خورد و دو کشور به طور مشترک مسایل مهم سیاسی از جمله اختلافات مرزی را حل کرده اند. " پوتین" همکاری چین و روسیه را در صحنه بین المللی و سازمان های جهانی و منطقه ای نزدیک عنوان کرد و گفت مسکو و پکن برای مقابله با پدیده تروریسم و تهدیدها در عصر کنونی دوست و متحد یکدیگر می باشند. وی دورنمای روابط روسیه و چین را روشن توصیف کرد و گفت مسکو و پکن دیدگاه -های خود را به یکدیگر تحمیل نمی کنند، قدرت خود را به نمایش نمی گذارند و همواره طرفدار حل درگیری ها از راه سیاسی و دیپلماتیک می باشند. رییس جمهوری روسیه همچنین خواستار احترام به منافع و حق حاکمیت یکدیگر، روابط دمکراتیک در عرصه بین المللی و برابری فرصت ها شد. "ولادیمیر پوتین" رییس جمهوری روسیه قراراست برای سفری دو روزه به منظور گشایش برنامه های "سال روسیه در چین" اول فروردین به پکن سفر کند. آساق/276/