# پکن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/84 خارجی.اجتماعی.سیاسی.چین. "آنتونیو گوترس" کمیسرجدید کمیساریای عالی سازمان ملل درامور پناهندگان و مقامات چین درباره پناهندگان گفت وگو می کنند. این مقام سازمان ملل که نخست وزیر سابق پرتغال بوده است روزگذشته برای سفری پنج روزه وارد چین شد و قرار است با مقامات این کشور دیدار و گفت وگو کند. "آنتونیو "گوترس" پیش از این در سال های 1998 و 2004 میلادی در دو نوبت به عنوان نخست وزیر پرتغال و رهبر حزب سوسیالیست این کشور به چین سفر کرده است، امااین برای نخستین بار است که به عنوان یک مقام سازمان ملل بامقامات پکن گفت وگو می کند. از هفته گذشته بحث مهاجران غیرقانونی در چین مطرح شد و پیش بینی می شود این موضوع ووروداتباع کره شمالی به مراکز چندکشور در چین و تقاضای پناهندگی آن ها و چگونگی کمک به پناهجویان درنشست مقامات چین وکمیسر جدید کمیساریای عالی سازمان ملل درامور پناهندگان مورد بررسی قرار گیرد. "چین گانک"سخنگوی وزارت خارجه چین هفته گذشته به مساله مهاجران غیرقانونی اشاره کرد و تاکید نمود که چین دراین مساله مواضع سختی دارد و بشدت با آن برخوردمی کند وبه همکاری با کشورهای دیگر جهان در این زمینه نیزادامه خواهد داد. وی مساله مهاجرین غیرقانونی را یک موضوع بین المللی دانست و گفت که اگر مشخص شودمهاجران غیرقانونی چین به کشورهای دیگر رفته اند، چین حاضر به قبول آنها درصورت بازگرداندنشان از کشورهای ذی ربط خواهد شد. گروهی از اتباع کره شمالی طی چند سال گذشته نیز با ورود به مدارس ومراکز کره جنوبی، ژاپن،آمریکا، کانادا، اسپانیا ودفاترسازمان ملل در چین تقاضای پناهندگی کرده اند. این افراد پس از پناه بردن به این مراکز ، خواستار انتقال به کره جنوبی می شوند. چین تاکید دارد کره شمالی باید برای محدودکردن ورودغیرقانونی پناهجویان کره شمالی به مرزهای چین تدابیر جدی اتخاذ کند. گروهی نیز بازگرداندن شماری از پناهجویان کره شمالی به کشورشان از سوی چین را مورد اعتراض قرار می دهند. چین پناهجویان کره شمالی را "مهاجران غیرقانونی" که ازمناطق مرزی واردچین شده اند، می داند و حاضر به اعطای پناهندگی به آنان نیست. کمیساریای عالی سازمان ملل درامور پناهندگان هم اکنون 23 میلیون پناهجو و آواره را در جهان تحت حمایت دارد. آساق/276/