نخبه جهان برگزید # تهران،خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/12/84 داخلی.فرهنگی.صفارزاده. سازمان نویسندگان آفریقا و آسیا ، دکتر "طاهره صفارزاده"، شاعــــر، نویسنده و استاد برجسته دانشگاه ایران را به عنوان برجسته ترین چهره زن مسلمان و نخبه جهان در سال 2005 انتخاب کرد. دکتر"محمد مجدی مرجان"، مشاور" فاروق حسنی" وزیر فرهنک و اطلاع رسانی مصر و رییس سازمان نویسندگان آفرو - آسیا با ارسال دعوت نامه ای ضمن اعلام مطلب گفت " به مناسبت جشن های جهانی سازمان زنان نویسنده افرو - آسیایی و انتخاب و تقدیر از زنان دانشمند و نخبه جهان به علت فعالیت هایشان ، خانم دکتر طاهره صفارزاده شاعر و نویسنده بلند مرتبه ایرانی که همه مسلمانان به علت تاریخ پربار مبارزاتی و علمی به وی افتخار می کنند ، به عنوان زن نمونه نخبه مسلمان و برجسته جهان برگزیده شده است". مجدی مرجان از طاهرزاده برای شرکت در مراسم تجلیل از وی که روز 28 اسفند ماه در سالن جواهر هتل شبرد قاهره برگزار می شود، دعوت به عمل آورده بود. در این حال استاد طاهره صفارزاده به علت تاخیر در دریافت دعوت نامه و فراهم نبودن امکانات سفر ، ضمن عذرخواهی و ابراز تاسف از عدم حضورش در مراسم تجلیل وعده داد در نخستین فرصت برای قدردانی به قاهره سفر کند. ورزشی 1021 1521