# تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/12/84 داخلی.سیاسی.هسته ای.لاریجانی. علی لاریجانی دبیرشورای عالی امنیت ملی گفت مذاکراتی که ازسرقدرت، عزت واقتدار نباشد، نمی تواند در سر میز ما را به حقمان برساند و ما فعالیت های هسته ای خود را منوط به مذاکره نمی کنیم. به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، وی روز جمعه در جمع اساتید و نخبگان بسیجی افزود: فعالیت های صلح آمیز هسته ای ما فقط منوط به نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: اراده غرب این است که ما به فناوری هسته ای دست پیدا نکنیم، اگر کسی فکر می کند می توان با راه های پیشین به نتیجه ای رسید، حرکت گذشته نشان می دهد که این مسیر جواب نمی دهد. لاریجانی تصریح کرد: ایران استقامت در راه به دست آوردن فناوری هسته ای را درپیش می گیرد زیرا حقوق مشروع خود را می خواهد. ما عضو ان.پی.تی هستیم و درمحدوده این معاهده و قوانین آژانس، حقوق خود رامطالبه می کنیم و می خواهیم همانند دیگر اعضای آژانس از حقوق خود برخوردار باشیم. دبیر شورای عالی امنیت ملی با طرح دو سوال که آیا برای اینکه این حق گرفته شود راه های منطقی و عرف بین المللی را طی کرده ایم و آیا از راه های دیپلماتیک این حق حاصل می شود؟ گفت: ما در سه سال و اندی که درگیر پرونده هستیم منهای قضاوت در نحوه کار، تلاش کردیم از طریق گفت و گو پرونده در درون آژانس حیات داشته باشد و ما نیز به سوالات آنها پاسخ دهیم. وی با تاکید بر اینکه این مسیر به هیچ وجه پنهان نبوده است، گفت: ما جلساتی داشتیم و بر اساس آن به تفاهماتی رسیدیم که این تفاهمات منجر به صدور قطعنامه های آژانس شد. لاریجانی تصریح کرد: نتیجه این گفتگوها در تهران تعلیق غنی سازی ، در بروکسل تعلیق قطعه سازی و در پاریس تعلیق هر آنچه بود، شد. آنهادر سعدآباد گفتند که آمده ایم تا شما به شورای امنیت نروید اما به همینجا ختم شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: فرض کنیم این مسیر را پذیرفتیم برای اینکه مساله از راه دیپلماتیک حل شود. اما در پاریس ما خواستیم که 10 سانتریفیوژ برای کارهای تحقیقاتی داشته باشیم، آنها مخالفت کردند. گفتند اگر همه امور تعلیق شود شما به شورای امنیت نمی روید و بعد از مدتی کوتاه تضمین های عینی را خواهیم داشت تا شما به فناوری صلح آمیز هسته ای دست یابید. وی گفت: متاسفانه پس از این اعلام کردند که بهترین راه این است که شما فناوری هسته ای نداشته باشید و داشتن فناوری به معنای نگرانی ما است. پس از آن بنا شد ایران طرح بدهد که این کار انجام شد و طرحی مکتوب در4 مرحله ارایه شد. لاریجانی افزود: در خرداد ما گفتند ما طرحی بر اساس طرح شما می دهیم. آقای روحانی که مسوولیت پرونده را بر عهده داشتند، بارها اعلام کردند که اگر در طرح اروپا غنی سازی نباشد آن را رد می کنیم. اما آنها در طرحشان مسایل حاشیه ای را بزرک کردند و گفتند که باید همه تجهیزات شما نابود شود.
وی با اشاره به اینکه در این مقطع مسیر ایران روشن شد، اظهار داشت: این گونه مذاکرات تا آنجا که ممکن باشد چیزی به ما نخواهد داد. غرب با صراحت می گوید که ما نگران هستیم شما به دانش هسته ای برسید. در مذاکرات رسمی نیز من بارها این مساله را شنیده ام. در وین نیز گفتند نگرانی ما این است که شما به فناوری صلح آمیز هسته ای دست پیدا کنید. دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: ما این مسیر را طی کرده ایم، و می گوییم که زیر نظر آژانس کار خود را انجام می دهیم و از مذاکره نیز استقبال می کنیم. وی با اشاره به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی جمهوری اسلامی ایران، گفت: در مقطعی اعلام کردیم که ما فعالیت یو.سی.اف اصفهان را راه می اندازیم اما بقیه تعلیق ها باقی است اما آنها قطعنامه سپتامبر را علیه ما صادر کردند. لاریجانی تاکید کرد: ما بارها به آنها اعلام کردیم که موضوع مذاکره مشخصا غنی سازی و دادن تضمین برای عدم انحراف است و تحقیقات و توسعه و دیگر مسایل ربطی به این موضوع ندارد. وی با اشاره به اینکه غرب مسیر فشار بر ایران را در پیش گرفته است، اظهار داشت: مساله هسته ای ایران موضوعی نبود که به خودی خود در سطح بین المللی تنش ایجاد کند. آنها ریز کار ما را می دانند و چیز مفقودی برای آژانس وجود ندارد. لاریجانی با تاکید بر اینکه مساله هسته ای ایران تنها یک بهانه برای غرب است، گفت: اگر بحث هسته ای هم نباشد حتما پرونده های دیگری موجود است. رایس وزیر خارجه آمریکا می گوید ایران بانک مرکزی تروریسم است. این مساله که دیگر ربطی به هسته ای ندارد. آنها کارهای موازی را برای ما سامان داده اند. دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: آمریکایی ها و غرب به دلایل مختلف به این نتیجه رسیده اند که باید فشار خود را بر ایران افزایش دهند، این سابقه تاریخی هم وجود دارد که آنها تصور می کنند وقتی فشارها افزایش یابد ایران عقب نشینی می کند. وی با تاکید بر اینکه این فشارها اراده ما را متزلزل نمی کند، گفت: آنها تصمیم گرفته اند فشارها را زیاد کنند تا ما را به عقب بازگردانند و این برگشت استراتژیک بوده و برگشت های دیگر را هم به دنبال خواهد داشت. ادامه دارد.... سیام 1535 / 1512