# کویت، خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/12/84 خارجی.سیاسی.کویت.ایران.امنیتی.ذوالقدر کویت و جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر "محمد باقر ذوالقدر" جانشین وزیر و معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور ایران به این کشور، برای تحکیم همکاری و هماهنگی های امنیتی، یادداشت تفاهم امضا کردند. این یادداشت تفاهم روز پنجشنبه از سوی ذوالقدر و سرلشکر "احمدالرجیب" دستیار معاون وزیر کشور کویت در جریان چهارمین اجلاس امنیتی مشترک دو کشور امضا شد. در این یادداشت تفاهم، دو طرف تاکید کردند که، مذاکرات دو جانبه با برادری و اخوت درجهت توسعه همکاری های امنیت مشترک برای مبارزه با تروریسم، قاچاق موادمخدر و انسان و هماهنگی و همکاری میان نیروهای گارد ساحلی دو کشور صورت گرفت. کویت و جمهوری اسلامی ایران در یادداشت تفاهم امضا شده بر ضرورت ادامه تبادل هیاتها و دیدار مسوولان امنیتی ازکشور یکدیگر، مبادله اطلاعات امنیتی و برگزاری دوره های امنیتی مشترک تاکید کردند. جانشین وزیر کشور که روز سه شنبه در صدر هیاتی وارد کویت شد پس از برگزاری دو دور مذاکرات مشترک با مقام های بلندپایه وزارت کشور و ملاقات با وزیر کشور کویت، روز پنجشنبه به دیدار سه روزه خود از کویت پایان داد. شبد/خاورم/340/1499/ 1456