# دزفول، خبرگزاری جمهوری اسلامی 07/09/84 داخلی.اجتماعی.مناسبتها. آیینهای سوگواری شهادت امام جعفر صادق (ع) در شهرهای شمالی خوزستان با حضور شیفتگان اهل بیت (ع) برگزار شد. در این آیینها مردم موحد شهرهای اندیمشک، شوش و دزفول در مساجد و تکایا به سوگواری شهادت ششمین پیشوای شیعیان جهان پرداختند. در دزفول یکشنبه شب در آستانه متبرکه سبزقبا آیین سوگواری و عزاداری برگزار شد. در این آیین یکی از سخنرانان در خصوص فضایل و سجایای آن امام بزرگوار سخنانی بیان داشت و مداحان اهل بیت (ع) به مداحی پرداختند. در شوش مردم موحد و عشایر عرب این شهر به همراه شمار زیادی زوار با حضور در بارگاه حضرت نبی دانیال (ع) آیین عزداری و سوگواری شهادت امام جعفر صادق (ع) را برگزار کردند. در شهرستان اندیمشک مردم این شهر یکشنبه شب با حضور در تکایا و مساجد این شهر آیین مداحی و سوگواری برگزار و سر در منازل و خیابانهای این شهر را به نشانه عزاداری سیاهپوش کردند. (538/587)