۲۹ اسفند ۱۳۸۵،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5115012
T T
۰ نفر
.......................................................
امان،خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/85 خارجی.اردن.مجلس.عمل اسلامی.
نمایندگان حزب عمل اسلامی اردن حضور در جلسات مجلس نمایندگان این کشور را تااتمام دوره مجلس در تابستان امسال تحریم کردند.
به گزارش ایرنا،"عزام الهنیدی" رییس فراکسیون حزب عمل اسلامی اردن علت این تحریم نمایندگان را اعتراض به اخراج دو نماینده این حزب به نامهای "محمد ابوفارس " و "علی ابوسکر" بر اساس تفسیری از قانون اساسی این کشور و عدم اجازه رییس مجلس برای مطرح شدن بررسی دوباره این موضوع ،دانست .
نمایندگان جبهه عمل اسلامی اردن در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته مجلس نیز در اعتراض به مطرح نشدن خواسته آنان در خصوص بررسی بازگرداندن دو نماینده این حزب به مجلس ، جلسه را ترک کردند.
فراکسیون جبهه عمل اسلامی اردن در این جلسه خواسته بود تا موضوع دو نماینده این فراکسیون به نامهای "محمد ابوفارس " و "علی ابوسکر" که به علت رفتن به مجلس عزای "ابو مصعب زرقاوی " سرکرده سابق القاعده عراق به زندان و نمایندگی آنها بر اساس تفسیر قانون اساسی لغو شده بود، مورد بررسی قرار گیرد.
حزب عمل اسلامی اردن 17 کرسی از 110 کرسی مجلس نمایندگان این کشور را در اختیار دارد.
خاورم.1184/-240شبک شماره 006 ساعت 22:00 تمام انتهای پیام C29.00-22-20