.................................................................
ایلام، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/85 داخلی.اجتماعی.منابع طبیعی.نوروز.86.
مدیر کل منابع طبیعی ایلام، نسبت به استفاده تفرج کنندگان از آتش در جنگلها و مراتع این استان هشدار داد.
"عنایت جهانی" روز سه شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: شهروندانی که برای تفرج به دامن طبیعت می روند باید از هرگونه تخریب و استفاده بی رویه از منابع طبیعی پرهیز کنند.
وی ادامه داد: غفلت و بی توجهی نسبت به آتش روشن کردن در جنگل و عرصه های طبیعی خسارتهای جبران ناپذیری را به بار می آورد.
او افزود: مراتع و جنگلها جزو منابع ملی محسوب شده و به همه تعلق دارند و مردم باید از آنها حفاظت و نگهداری کنند.
جهانی در عین حال افزود: اکنون گروه های حفاظت از منابع طبیعی در کلیه مناطق استان ایلام مستقر شده و با هرگونه تخلف در خصوص تخریب این عرصه ها برخورد قانونی می کنند.
وی از شهروندان ایلامی خواست در ایام تعطیلات نوروز نسبت به روشن و خاموش کردن آتش بسیار دقت کنند و با این توجه خود از منابع ملی محافظت کنند.
استان ایلام دارای بیش از 7/1 میلیون هکتار عرصه جنگلی و مرتع است.
7173/633/587 شماره 030 ساعت 29:09 تمام انتهای پیام C29.09-29-05