.................................................................
تهران بزرک، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/85 داخلی.اجتماعی.آتش نشانی.
معاون عملیات سازمان آتش نشانی اعلام کرد: با تلاش ماموران آتش نشانی منطقه آلوده به بنزین در شهرزیبا پاکسازی شد.
یک تانکر حاوی 30 هزار لیتر بنزین مقارن ساعت پنج صبح سه شنبه در منطقه شهر زیبا واژگون شد.
محمد بیات گفت: بخشی از محموله این تانکر تخلیه و بخشی دیگر در داخل تانکر در وضعیتی خطرناک قرار گرفته است .
وی خاطرنشان کرد: نیروهای آتش نشانی به کمک ماموران راهنمایی رانندگی با مسدود کردن راههای منتهی به میدان کانون و همچنین عملیات ایمن سازی ، محل حادثه را به کنترل خود درآورده اند.
مدیرکل روابط عمومی و بین المللی سازمان آتش نشانی نیز از ایمن سازی کامل مسیر و محدوده واژگونی تانکر حامل بنزین در غرب تهران خبر داد.
بهروز تشکر گفت: دقایقی پیش تانکر واژگون شده به حالت نخستین بازگشت و همکاران آتش نشانی مسیر آلوده به بنزین را پاکسازی کردند.
وی اظهارداشت: از ساعت 9 صبح تردد خودروها در مسیر و محدوده میدان کانون شهرزیبا بدون مشکل است.
وی تاکید کرد: اکنون وضع به حالت عادی است و خطری دیگر ساکنان را تهدید نمی کند.
تهرام/ت/687/587 شماره 038 ساعت 47:09 تمام انتهای پیام C29.09-47-35