/ روز شمار تاریخ پزشکی/ ....................................................................
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/85 داخلی.اجتماعی.روزشمار.پزشکی.
فردا اول فروردین 1386 برابر با 21 مارس 2007 است. 130 سال پیش در چنین روزی،"لویی پاستور" تحقیقات خود بر روی باکتری "سیاه زخم" را در آزمایشگاهی در شهر لیل فرانسه آغاز کرد.
در سال های 1876 و 1877 سیاه زخم در فرانسه قربانیان زیادی می گرفت.
پاستور تلاش کرد تا به نوعی بتواند بیماری را کنترل کند و آزمایش های زیادی انجام داد.
باسیل سیاه زخم پیش از این توسط "روبرت کخ" کشف شده بود اما راه کنترل آن هنوز مجهول بود. پاستور نمونه های ضعیف شده یک در ده هزار را نیز امتحان کرد اما هنوز حتی این تعداد از این باسیل بسیار مرگبار و کشنده بود.
با آزمایش های بیشتر و در مرحله ای که تمام فرانسه شاهد آن بود پاستور نمونه ضعیف شده را به دست آورد و باسیل را به دو گوسفند تزریق کرد. یکی را بدون نمونه ضعیف شده باقی گذاشت. گوسفندی که تزریق ضعیف شده را نیز داشت، زنده ماند و دیگری مرد.
با این کار پاستور نشان داد که حتی بیماری هایی با این حد خطر را می - توان کنترل کرد.
موفقیت بزرک پاستور در علم غلبه بر بیماری هاری بود. پس از پنج سال کار سنگین بالاخره توانست روشی کشف کند که واکسن هاری به دست آید.
در چنین روزی در سال 1887 "دیوید کلین" بیوشیمیدان روسی - انگلیسی به دنیا آمد.
کلین، آنزیم سیتوکروم را به عنوان یک آنزیم موثر در اکسیداسیون سلولی شناسایی و کشف کرد.
در چنین روزی در سال 1944 نیز، "کارل کولر" جراح چشم آمریکایی متولد اتریش، چشم از جهان فروبست.
او نخستین بار کوکائین را برای بی حسی سطحی در اعمال جراحی چشم در سال 1884 به کار برد.
وی همچنین به همراه "زیگموند فروید" از کوکائین برای درمان بیماران معتاد به مورفین استفاده کرد.
اجتمام/1776/1521 شماره 080 ساعت 09:11 تمام انتهای پیام C29.11-09-36