..................................................................
بیروت، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/85 خارجی.سیاسی.فلسطین.
نماینده جبهه دمکراتیک برای آزادی فلسطین در لبنان از سران کشورهای عربی که در ریاض گرد هم خواهند آمد، خواست، قضیه فلسطین را در راس دستور کار این نشست قرار دهند.
نشست سران عرب قرار است هشتم فروردین ماه 1386 در پایتخت عربستان برگزار شود.
" علی فیصل " روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار "ایرنا" از رییسان جمهوری و حاکمان عرب خواست تصمیم گیری هایی در این نشست اتخاذ کنندکه هم سطح با مبارزه طلبی هایی باشد که ملت فلسطین با آن روبروست.
وی بر ضرورت پایبندی بر حق بازگشت پناهندگان فلسطینی به میهن خود تاکید کرد و افزود: نشست ریاض باید در برابر زورگویی های اسراییل بایستد و با هر گونه تلاش برای اسکان دایم فلسطینیان در کشورهای مختلف مقابله کند.
فیصل اظهار داشت: ملت فلسطین هر گونه اسکان دایم را رد می کند و چنین اقدامی را خیانت به قضیه فلسطین و امت می داند.
وی ادامه داد: طرفهای فلسطینی به طور کامل به توافق مکه که میان جنبش مقاومت اسلامی فلسطین " حماس " و جنبش ملی آزادیبخش فلسطین " فتح " انجام شد، پایبند ماندند و این امر به عنوان پایه ای نزد فلسطینیان به شمار رفت، بنابر این باید از نتایج این توافق که حرمت مکه مکرمه را در بر دارد ، حمایت کرد.
فیصل تشکیل دولت وفاق ملی فلسطین را که بیانگر خواسته های ملت فلسطین است، ستود و اضافه کرد : تشکیل این دولت بهانه را از دست اتحادیه اروپا ، سران عرب و جهان سوم گرفت و آنان باید برای برداشتن محاصره از ملت فلسطین و مقابله با اسراییل که از حمایت آمریکا برخوردار است، تلاش کنند.
خاورم 2086/2087/265 شماره 116 ساعت 56:11 تمام انتهای پیام C29.11-56-24