.................................................................
دزفول، شوش خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/85 داخلی.اقتصادی.عمرانی.
پل دوم و قطعه B جاده ترانزیتی اهواز- تهران حدفاصل بخش شاوور ازتوابع شهرستان شوش روز سه شنبه در آخرین روز از سال پیامبر اعظم (ص ) با حضور استاندار خوزستان به بهره برداری رسید.
فرماندار شوش در جریان بهره برداری از این طرح عمرانی گفت برای اجرای این طرح بسیار مهم منطقه 43 میلیارد و 700 میلیون ریال هزینه شده است.
"محمدحسن پرآور" افزود این طرح شامل احداث سه دهنه پل 80 ، 40 و10 متری و نیز قطعه B جاده ترانزیت اهواز - تهران در منطقه شاوور در 15 کیلومتری شوش است.
وی گفت در این طرح همچنین جاده بطول چهار کیلومتر احداث و امکاناتی از جمله گاردریل، خط کشی، علایم راهنمایی و رانندگی و نیز دور برگردان ایجاد شده است.
7279/538/587 شماره 128 ساعت 13:12 تمام انتهای پیام C29.12-13-38