..............................................................
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/85 داخلی.فرهنگی.المپیاد.آموزش.
باشگاه دانش پژوهان جوان وابسته به وزارت آموزش و پرورش ، اسامی پذیرفته شدگان مرحله نخست سومین المپیاد نجوم کشور را اعلام کرد.
به گزارش روزسه شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا،المپیاد ملی نجوم که سومین سال فعالیت خود را آغاز کرده با هدف ارتقای سطح دانش نجوم کشور ایجاد شده است و تا پیش از این در مراکز استعدادهای درخشان برگزار می شد.
هر ساله تیمی از دانش آموزان ایران پس از طی سه مرحله شرکت درآزمون ورودی به مسابقات جهانی اعزام می شوند و در این مسابقات شرکت می کنند.
علاقه مندان می توانند برای آگاهی از اسامی قبول شدگان مرحله نخست المپیاد ملی نجوم در سال 1385 به سایت باشگاه دانش پژوهان جوان به نشانی الکترونیکی ir.ac.ysc.www مراجعه کنند.
فراهنک 1569 1521 شماره 160 ساعت 06:13 تمام انتهای پیام C29.13-06-56