....................................................................
دوشنبه، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/85 خارجی.اجتماعی.تاجیکستان.روسیه.
یک زن 45 ساله روس به اتهام کوشش برای قاچاق سنک های گرانب هاء بـویژه لعل و یاقوت بدخشان از سوی دادگاهی در تاجیکستان به 3 سال زندان محکـــوم شد.
به گزارش منابع خبری ، این زن تبعه روسیه در یک عملیات ویژه مامــوران انتظامی تاجیکستان در شهر دوشنبه هنگام معامله یک محموله لعل شناسایــی و دستگیر شد.
متهم دو ماه پیش در پی عملیات ویژه ماموران مبارزه با جنایات ســـازمان یافته اقتصادی وزارت کشور تاجیکستان دستگیر شد و پرونده او از سوی دادگاه ناحیه "شاه منصور" بررسی گردید.
از وی هنگام دستگیری ده قطعه یاقوت اصل به وزن 31 کرت کشف شد.
وی از افشای فردی که این محموله را به او داده است ، خودداری کرد.
لعل و یاقوت بدخشان در دنیا شهرت جهانی دارد و ارزش اقتصادی زیادی دارد.
آساق/2151/305/1392 شماره 266 ساعت 57:17 تمام انتهای پیام C29.17-57-45