...................................................................
دهلی نو، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/85 خارجی.سیاسی.هند.لبنان.حزب الله.مصاحبه یک استاد لبنانی در شهر دهلی نو گفت، مقاومت حزب الله در برابر حمله رژیم صهیونیستی به لبنان این تصور را که قدرت رژیم صهیونیستی شکست ناپذیر است را بطور کلی تغییر داد.
"فواز طرابلسی" رئیس بخش علوم اجتماعی و آموزش و پرورش در دانشگاه آمریکایی، لبنانی در بیروت در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ایرنا در دهلی نو گفت: مقاومت حزب الله غلط بودن این تصور را به اثبات رساند.
این استاد برجسته لبنان که اخیرا به هند سفر کرده بود افزود: مقاومت حزب الله در برابر یورش رژیم صهیونیستی باعث ایجاد امید بین مردم لبنان و دیگر کشورهای منطقه شد به این معنی که رژیم غاصب اسرائیل سرانجام شکست خواهد خورد.
"فواز طرابلسی" در ادامه گفت و گو با ایرنا گفت که مردم کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه اکنون باور می کنند که علیه اسرائیل نه تنها می توان مقاومت کرد بلکه شکست دادن آن رژیم نیز امکانپذیر است.
این کارشناس امور منطقه خاورمیانه که برای شرکت در گردهمایی سه روزه تحت عنوان "جنک، امپریالیسم و مقاومت در آسیای غربی" به دهلی نو سفر کرده بود، در پاسخ به سوالی گفت: عوامل داخلی و خارجی باعث این اوضاع منطقه شده است.
"فواز طرابلسی" تصریح کرد: آمریکا و متحدان این کشور از حکومت های دیکتاتوری و سلطنتی کشورهای منطقه خاورمیانه پشتیبانی می کنند.
استاد طرابلسی افزود: همچنین گروه های مخالف حکومت های سلطنتی و دیکتاتوری نیز مقصر این وضعیت هستند زیرا آنها هم بطور مداوم و با درستی و صداقت نهضت خود را ادامه نداند و درکسب حمایت مردم عامه ناموفق ماندند.
آساق/2165/310/ شماره 272 ساعت 23:18 تمام انتهای پیام C29.18-23-48