.....................................................................
بندر کیپ تاون، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/85 خارجی.سیاسی.متکی.آفریقای جنوبی وزیر امور خارجه کشورمان بعد از ظهر روز سه شنبه پس از دیدار و گفت وگو با تابو امبکی رییس جمهوری آفریقای جنوبی گفت: ایران از ایده مذاکرات سه جانبه با نمایندگان گروه 1+5 و شورای امنیت سازمان ملل، برای پایان دادن به اختلافات در خصوص فعالیتهای صلحآمیز کشورمان استقبال می کند.
منوچهر متکی در گفت وگوی کوتاهی در بندر کیپ تاون گفت، در مذاکراتش با رییس جمهوری آفریقای جنوبی، درباره آخرین تحولات مربوط به پرونده هسته ای کشورمان و روند تصمیم گیریها در شورای امنیت سازمان ملل بحث وتبادل نظر کرده است.
آفریقای جنوبی با آغاز سالجاری میلادی به ترکیب اعضای غیر دایمی شورای امنیت سازمان ملل پیوست و در حال حاضر ریاست دوره ای این شورا را به عهده دارد.
بگزارش ایرنا، آقای متکی با اشاره به پیشنهادات آفریقای جنوبی برای اصلاح متن ارایه شده از سوی گروه 1+5 به شورای امنیت گفت، در مذاکراتش با رییس جمهوری آفریقای جنوبی، ایده گفت وگوهای سه جانبه بین ایران، رییس شورا و نمایندگاه گروه 5 1+ را مورد بررسی قرار داده است.
وزیر امور خارجه کشورمان با استقبال از چنین مذاکراتی تاکید کرد،استیفای حقوق مسلم ایران و رفع نگرانیها در خصوص فعالیتهای صلح آمیز کشورمان، دو روی یک سکه هستند.
آقای متکی افزود: ایران تحت هیچ شرایطی از حقوق خود صرف نظر نخواهد کرد، ولی به ادامه گفت وگوها برای یافتن یک راه حل جامع پایبند است.
وی با اشاره به اینکه متن پیشنهادی گروه 5 1+ حاوی اشکالات فراوانی است گفت: برخی از اعضای شورای امنیت، از جمله اندونزی و آفریقای جنوبی، خواستار تفکیک موضوعات هسته ای از مسایل دیگر هستند.
آفریقای جنوبی روز سه شنبه با ارایه یک متن پیشنهادی به شورای امنیت سازمان ملل خواستار تجدیدنظر در مفاد پیش نویس قطعنامه ای شد که توسط اعضای دایمی این شورا و آلمان (موسوم به گروه 5 )1+ تهیه شده است.
آفریقای جنوبی به طور کلی مفهوم متن ارایه شده توسط گروه 5 1+ را مغایر با سیاستهای اصلی شورای امنیت برای یافتن راه حل بحران هسته ای ایران می داند و خواستار تفکیک موضوعات هسته ای از سایر امور شده است.
به گفته وزیر امور خارجه کشورمان تعدادی از اعضای غیر دایمی شورای امنیت از جمله آفریقای جنوبی همچنین خواستار توجه این شورا به گزارشهای مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر عدم انحراف برنامه صلح آمیز هسته ای ایران هستند.
آقای متکی اضافه کرد، این کشورها همچنین معتقدند، تاکید بر ادامه گفت و گوها برای یافتن یک راه حل جامع و مسالمت آمیز باید مبنای اصلی اقدامات شورای امنیت قرار گیرد.
وزیرامور خارجه کشورمان عصر روز سه شنبه آفریقای جنوبی را به مقصد اندونزی ترک کرد.
390 شماره 273 ساعت 24:18 تمام انتهای پیام C29.18-24-39