..............................................................
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/85 داخلی.فرهنگی.کمیته امداد.نیازمندان.
کمیته امداد امام خمینی (ره ) در اطلاعیه ای به مناسبت فرارسیدن سال نو، از همه مردم خیر و نیکوکار کشور دعوت کرد که در ایام تعطیلات نوروزی ، به کمک نیازمندان و عیادت از بیماران بشتابند.
به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی کمیته امداد ، در این اطلاعیه از مردم دعوت شده تا بامهرورزی و نیکوکاری ، به کمک نیازمندان بشتابند و محبت را به دیگران هدیه کنند.
این کمیته ضمن دعوت از مردم برای استمرار انفاق و احسان خود نسبت به ایتام در ایام تعطیلات سال نو، از آنها خواست به عیادت جانبازان، بیماران بستری در بیمارستان و سالمندان مستقر در آسایشگاه ها شتافته و شادی عید را با آنان تقسیم کنند.
فراهنک 1569 1521 شماره 117 ساعت 57:11 تمام انتهای پیام C29.11-57-45