.................................................................
باکو - خبرگزاری جمهوری اسلامی25/12/85 خارجی. سیاسی. جمهوری آذربایجان. " نوروز محمداف " رییس روابط بین الملل نهاد ریاست جمهوری آذربایجان- اظهارات اخیر" ان درس " سفیر آمریکا در باکو درباره وضعیت حقوق بشر دراین کشور را غیر دیپلماتیک خواند.
خبرگزاری غیردولتی" ترند "روز جمعه با درج این مطلب گزارش داد : واکنش نوروز محمداف به سخنان این هفته سفیر آمریکا مربوط می شود که اعلام کرد- واشنگتن از دولت باکو می خواهد مشکلات حقوق بشر در جمهوری آذربایجان که در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا منعکس شد را حل کند.
بر اساس این گزارش - سفیر آمریکا با استناد به گزارش مذکور که در آن وضعیت حقوق بشر در تعدادی از کشورها وخیم خوانده شده است - گفت : در جمهوری آذربایجان اعمال فشار به رسانه ها - محدودیت آزادی - زندانهایی با وضعیت وخیم - فساد و رشوه خواری در میان نیروهای انتظامی و دادگستری وجود دارد.
ان درس افزود : جمهوری آذربایجان باید بر اساس تعهداتی که در قبال سازمان امنیت و همکاری اروپا - شورای اروپا - اتحادیه اروپا و ناتو در زمینه تامین حقوق بشر دارد - این مشکلات و نارسایی ها را برطرف کند.
به گزارش این منبع خبری - نوروز محمداف گفت : اظهارات سفیر آمریکا در باکو در حضور خبرنگاران رسانه های جمعی - مغایر با عرف دیپلماتیک است. وی به مقررات دیپلماتیک کنوانسیون وین اشاره کرد و افزود : طبق مقرارت دیپلماتیک این کنوانسیون - سفیر آمریکا نباید اظهار نظری با این لحن - از طریق رسانه ها داشته باشد.
وی افزود : ما هرگز اعلام نکردیم که اوضاع در جمهوری آذربایجان در سطح عالی بوده ولی با این همه پیشرفتهای قابل توجهی داشته ایم و اراده لازم برای حل مشکلات موجود در جمهوری آذربایجان وجود دارد.
نوروز محمداف گفت : در جمهوری آذربایجان آزادی تجمع تامین شده است - بی علت کسی بازداشت نمی شود و مبارزه لازم با فساد و رشوه خواری صورت می گیرد.
خاورم/2400/245/1158/1139 شماره 242 ساعت 17:15 تمام انتهای پیام 17-15-43.C25