............................................................ تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی25/12/85 سیاسی. خارجی. بحرین. فلسطین. دولت بحرین روز جمعه گروه چهارجانبه را به لغو تحریم ها علیه فلسطینیان پس از تشکیل دولت وحدت ملی فراخواند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از منامه" - شیخ خالد بن احمد بن خلیفه " وزیر امور خارجه بحرین گفت : گروه چهارجانبه باید از کابینه جدید حمایت و تحریم ها علیه مردم فلسطین را لغو کند.
وی تاکید کرد که دولت وحدت ملی منطبق با توافقنامه منعقد شده در روز هشت فوریه در مکه مکرمه در عربستان سعودی است. این توافقنامه بین جنبش های فتح و حماس به امضا رسید.
دولت فلسطین قرار است روز شنبه فهرست کابینه را به مجلس ارائه دهد.
مترجمام/ شبک/2300/1562 شماره 320 ساعت 22:46 تمام انتهای پیام 22-46-41.C25