کشید ................................................................... اسلام آباد -خبرگزاری جمهوری اسلامی25/12/85 خارجی. سیاسی. پاکستان. تلویزیون خصوصی " جیو " جمعه شب اعلام کرد که تماسی تلفنی بر بمب گذاری در شعبه کراچی مرکز ایالت سند - کارکنان را سراسیمه به خیابان کشید.
مجری این شبکه خبری که از حادثه عصر امروز در اسلام آباد نگران بود -با اضطراب این مطلب را اعلام کرد.
تمامی کارکنان برای ساعت ها در خیابان ماندند تا ماموران پلیس و خنثی کنندگان بمب وارد ساختمان شدند - اما بعد از ساعت ها تلاش چیزی نیافتند.
جیو یک شبکه خبری خصوصی در سراسر پاکستان است که در اسلام آباد پایتخت- لاهور مرکز ایالت پنجاب - کراچی مرکز ایالت سند و دبی استادیو پخش دارد.
گفتنی است که در پی ناآرامی و تظاهرات امروز در اسلام آباد پلیس عصر جمعه به ساختمان تلویزیون خصوصی " جیو " یورش برد که موجب شکسته شدن شیشه ها- زخمی شدن تعدادی از کارکنان این شبکه خبری شد.
آساق - 235 / شبک1512 / شماره 325 ساعت 23:35 تمام انتهای پیام 23-35-07.C25