.....................................................................
بیروت - خبرگزاری جمهوری اسلامی25/12/85 خارجی. سیاسی. لبنان. " فتحی یکن " رییس " جبهه عمل اسلامی " لبنان و از متفکران مذهبی اهل سنت این کشور خواهان تشکیل پیمان دفاعی مشترک بین ایران - کشورهای عربی و اسلامی برای دفاع از جهان اسلام شد.
وی که به منظور دیداری از جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته در صدر هیاتی به تهران سفر کرد پس از بازگشت به لبنان گفت : در دیدار با مقام های ارشد جمهوری اسلامی ایران درباره اوضاع لبنان - فلسطین - عراق و موضوع فتنه مذهبی که سازمان های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا - انگلیس و اسراییل به آن دامن می زنند بحت و بررسی شد.
این متفکر لبنانی افزود : در این گفت و گوها این اتفاق نظر وجود داشت که بایستی برای تحقق وحدت بین مسلمانان و آمادگی آنان برای مقابله با تهدیدها - تجاوزها و توطئه های آمریکا و اسراییل تلاش بیشتری شود.
وی افزود از جمله موضوعات مورد بحت با مقام های ایرانی - فعال کردن نقش کنفرانس ها و همایش های مجمع تقریب بین مذاهب به عنوان مدخلی برای تحکیم وحدت اسلامی - تاسیس جبهه پایداری اسلامی با ابعاد جهانی با مشارکت واقعی اهل تسنن و شیعیان - حمایت از مقاومت اسلامی در عراق - مبارزه با اندیشه فدرالی مذهبی ونژادی که برخی از رهبران و طرف ها درعراق آن را رواج می دهند و درخواست برای تشکیل پیمان دفاعی مشترک بین کشورهای عربی و اسلامی بود.
خاورم265 2082/ 2080/ شماره 299 ساعت 20:49 تمام انتهای پیام 20-49-06.C25