...................................................................
وین - خبرگزاری جمهوری اسلامی25/12/85 خارجی. اجتماعی. موادمخدر.مالکی " فداحسین مالکی " دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران- پنجاهمین اجلاس سالانه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل را بسیار مثبت توصیف کرد.
پنجاهمین اجلاس سالانه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل روز دوشنبه با شرکت وزرا و هیات های عالیرتبه کشورهای مختلف جهان در وین افتتاح شد.
مالکی روز جمعه در آخرین روز برگزاری این کنفرانس در گفت وگو با ایرنا در وین افزود :ما ملاقات های بسیار مهمی با" آنتونیو ماریا کوستا "معاون دبیرکل و مدیراجرایی دفتر مبازه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل داشتیم. وی با اشاره به اینکه این ملاقات ها مبین حضور پر رنک و نقش ایران در صحنه بین المللی است - گفت : در این دیدارها درباره کلیات موضوع تشکیل کمیته اطلاعات و مدیریت مرزی که به پیشنهاد ایران مورد تایید قرار گرفته است- گفت وگو شد.
مالکی گفت : این موضوع که از سوی ایران ارائه شده است - در روزهای آتی از سوی کوستا در سازمان ملل مطرح خواهد شد.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود : بر اساس این پیشنهاد - کشورها موظف هستند که برخوردی جدی با کاشت خشخاش و همچنین تولید و عرضه مواد مخدر و نیز شناسایی باندهای مافیایی مواد مخدر داشته باشند.
مالکی با تاکید بر اینکه این دوره از نشست نسبت به سال گذشته تفاوت های زیادی داشت گفت : در گذشته رابطه سازمان ملل با ایران در زمینه مواد مخدر سرد و بی روح بود اما رویدادهای سال گذشته باعت شد که این رابطه بسیار خوب و هماهنک باشد.
پنجاهمین اجلاس سالانه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل از روز دوشنبه در وین جریان دارد و امروز به کار خود پایان می دهد.
اروپام/2270/371/1158/1139 شماره 229 ساعت 17:00 تمام انتهای پیام 17-00-19.C25