.................................................................
تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی25/12/85 خارجی. حقوق بشر.سودان. وزیر دادگستری سودان روز جمعه گفت - کشورش امیدوار است یک هیات جدید شورای حقوق بشر به منظور بررسی اوضاع دارفور تشکیل شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از" ژنو" -"محمد علی المرضی " در گفت وگو با خبرنگاران افزود :باید هیاتی دیگر که اعضای آن از پنج قاره جهان باشد- تشکیل شود.
هیات کنونی شورای حقوق بشر نتوانست ماه گذشته به منظور بررسی اوضاع دارفور وارد سودان شود زیرا دولت خارطوم نسبت به بی طرفی برخی اعضای آن تردید دارد و بدین سبب از اعطای روادید به آنها خودداری کرد.
دو گروه شورشی موسوم به" جنبش آزادیبخش سودان " و"جنبش عدالت و مساوات" در دارفور از فوریه سال 2003 در منطقه دارفور -درگیر جنک با نیروهای دولتی شدند.
آنها دولت خارطوم را متهم کردند که شبه نظامیان طرفدار خود به نام "جنجوید "را ضد آنها مسلح کرده و به منطقه دارفور بی توجه است. درگیری - قحطی و بیماری در دارفور -تاکنون جان 180 تا 300هزار نفر را گرفت و بیش از 2 میلیون و 500 هزار را بی خانمان کرده است. مترجمام2312/1373. شماره 219 ساعت 16:35 تمام انتهای پیام 16-35-29.C25