....................................................................
کاشان - خبرگزاری جمهوری اسلامی25/12/85 داخلی. اقتصادی. صنعت. حفاظت فنی و بهداشت کار رییس واحد بازرسی اداره کل کار و امور اجتماعی اصفهان گفت : این استان رتبه نخست کمی و کیفی کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در کنترل و پیشگیری از حوادت را دارد.
مهندس " حسین حاج رستم " در حاشیه نخشتین گردهمایی مسوولان ایمنی کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار شهرهای شمال استان اصفهان - در گفت و گو با ایرنا تعداد این کمیته ها در استان را 750 کمیته ذکر کرد.
وی اظهار داشت : این کمیته ها بصورت انجمن های صنفی در شش منطقه استان تشکیل شده است. حاج رستم اظهار داشت : این کمیته ها در آینده با عنوان کانون انجمن صنفی مسوولان ایمنی و فنی خدمات ارزنده های را در کنترل و کاهش حوادت و بیماریهای ناشی از کار ایفا خواهد کرد.
وی گفت 80 : درصد از حوادت ناشی از کار در استان را به دلیل خطاهای انسانی است. وی نبود برنامه ریزی مناسب - توجه نکردن مسوولان و آشنا نبودن مدیران واحدهای صنفی تولیدی به مسایل ایمنی و بهداشت کار را از مهمترین عواملی عنوان کرد که می تواند به انسان - اجتماع و اقتصاد خسارت وارد کند.
وی افزود :بر اثر بروز یک حادثه منجر به قطع نخاع بیش از یک میلیارد و 500میلیون ریال دیه و خسارت مستقیم به خود فرد وارد می شود که باید بلافاصله پرداخت شود.
وی تنظیم و تهیه برنامه ای جامع - آموزش و ارتقا فرهنک ایمنی - فراهم کردن شرایط خود ایمنی کنترل و نظارت صحیح و کامل در تمامی دستگاه های اجرایی و کارخانجات را از جمله راه کارهای پیشگیری از حوادت عنوان کرد.
به گزارش ایرنا -نخستین گردهمایی مسوولان ایمنی واحدهای صنعتی شهرستانهای کاشان - آران و بیدگل و نطنز روز جمعه در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی و صنایع کاشان برگزار شد.
رییس اداره بازرسی اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان در مورد حوادت ناشی از کار -راه های کنترل و پیشگیری از آن در این گردهمایی سخنرانی کرد.
در پایان نیز اعضای هیات مدیره انجمن صنفی مسوولان ایمنی صنایع کاشان- آران و بیدگل و نطنز انتخاب شدند.
از جمله هدف ها و خط مشی این انجمن سازماندهی منابع نیروی انسانی و امکانات مادی در جهت آموزش و ارتقا سطح علمی مسوولان ایمنی و تعیین راهکارهای عملیاتی در زمینه کنترل و کاهش خطرات ناشی از کار - برگزاری همایش های علمی و تخصصی با موضوع ایمنی عنوان شد.
این گردهمایی از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان با شرکت بیش از 120 مسوول ایمنی کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار واحدهای صنعتی بزرک شهرستانهای کاشان - آران و بیدگل و نطنز برگزار شد.
در این گردهمایی چند تن از مسوولان ادارات دولتی و صاحبان شرکتهای بیمه خصوصی نیز حضور داشتند.
7428/554/566 شماره 211 ساعت 16:15 تمام انتهای پیام 16-15-57.C25