.....................................................................
کیش - خبرگزاری جمهوری اسلامی25/12/85 داخلی. ورزشی. قوی ترین مردان جهان مسوول اجرایی مسابقات بین المللی قوی ترین مردان جهان جام" خلیج فارس " در کیش گفت : سه داور خارجی به همراه یک داور ایرانی در این مسابقات قضاوت می کنند .
" مهران تهرانی " روز جمعه در حاشیه برگزاری این مسابقات در جزیره کیش در گفت و گو با خبرنگار ایرنا -افزود :داوران یادشده تاکنون در بسیاری از مسابقات قوی ترین مردان جهان قضاوت کرده اند.
وی با اشاره به مزیت برگزاری این مسابقات در ایران تصریح کرد :داوران خارجی این مسابقات از کشورهای بلاروس و لات ویا هستند و یک داور ایرانی نیز در این مسابقات به همراه آنان قضاوت می کند.
یک داور خارجی از کشور لات ویا نیز به خبرنگار ایرنا گفت : مسابقات قوی- ترین مردان جهان در کیش طبق قوانین فدراسیون قوی ترین مردان جهان انجام می شود.
" ولادیس لاو ردگین " اظهارامیدواری کرد :برگزاری این مسابقات در کیش با قضاوت داوران این مسابقه در شرایط مناسبی برگزار شود.
این داور خارجی یادآورشد :امکانات خوبی برای برگزاری این مسابقات در جزیره کیش مهیا شده است. 16 ورزشکار خارجی و سه ورزشکار ایرانی در مسابقات بین المللی قوی ترین مردان جهان در کیش شرکت کرده اند و این مسابقات در هشت مواد -کشیدن کامیون 20تنی انتقال دو وزنه 420 کیلوگرمی به مسافت 20 متر -حمل دو چمدان160 کیلوگرمی به مسافت 40 متر به صورت رفت و برگشت برگزار می شود.
انتقال گوی سنگی بر روی سکو به وزن 140 -120 و 180 کیلوگرم - غلطاندن شش و پنج مرتبه لاستیک 420 کیلوگرمی - حمل دو کیسه 150 کیلوگرمی به مسافت5 متر -انتقال وزنه 220 کیلوگرمی به مسافت 5 متر از دیگر مواد این مسابقات است. فینال این مسابقات روز شنبه 26 اسفندماه سال جاری برگزار می شود تا قهرمانان برتر این مسابقه در جزیره کیش مشخص شود.
/1108/566 شماره 203 ساعت 15:48 تمام انتهای پیام 15-48-01.C25