..................................................................
شهرکرد-خبرگزاری جمهوری اسلامی25/12/85 داخلی. ورزشی . ورزشهای همگانی. رییس فدراسیون ورزشهای همگانی جمهوری اسلامی ایران - از راه اندازی انجمهای ورزشی " طلاب و روحانیون دینی " و " پرستاران " از سال آینده در کشور خبر داد.
" عزالدین حیـدری " روز جمـعه در سفر به شهرکرد در گفت و گو با ایرنا افزود :درخواست تاسیس این انجمن ورزشی به همراه سه انجمن ورزشی دیگر در فدراسیون ورزشهای همگانی کشور مورد تصویب قرار گرفته و این انجمنها سال آینده به این فدراسیون محلق خواهند شد.
به گفته وی - انجمن ورزشی " ورزش در آب " نیز از سال آینده در کشور راه اندازی خواهد شد و این رشته ورزشی اساسنامه و آیین نامه آن نیز تنظیم شده است. حیدری اظهار داشت : هم اکنون به طور تقریبی 15 درصد از مردم ایران به ورزش های همگانی می پردازند و این میزان از نظر جمعیت در پایان برنامه چهارم به 25 درصد خواهد رسید.
رییس فدراسیون ورزشهای همگانی کشور گفت: اعتباری که برای سال 85 این فدراسیون در نظر گرفته شده بود -پنج میلیارد و 500 میلیون ریال و9 میلیارد ریال نیز برای هیاتهای استانی درنظر گرفته شده و این اعتبار در سال 86 افزایش خواهد یافت. حیدری اظهار داشت: با توجه به فعالیت رشته ورزشی " دارت " و کسب نخستین مدال نقره جهانی در این رشته - بزودی فدراسیون آسیـایی " دارت " در کشـور راه اندازی خواهد شد.
به گفته وی - از سال آینده نیز رشته ورزشــی" پرواز بادبادکها "در سطح بین المللی با حضور جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.
رییس فدراسیون ورزشهای همگانی کشور - از جدایی پنج رشته ورزشی از این فدراسیون تا پایان سالجاری خبر داد و گفـت : از سال آینده رشته های ورزشی هایکیدو - دفاع شخصی و سلاحهای سرد و تایبو به همراه دو رشته دیگر زیر نظر این فدراسیون نخواهد بود و این رشته های ورزشی تحت نظارت فدراسیون ورزشهای رزمی فعالیت خواهند کرد.
حیدری گفت : پیاده روی ساده موجب جلوگیری از بیمارهای قلب و عروق خواهد شد -در این زمینه نیز ورزشهای همگانی از جمله پیاده روی به صورت گسترده انجام خواهد شد.
وی- از ساماندهی بازی های رایانه ای در کشور از سال 86 خبر داد و گفت: اردوی تیم ملی بازهای رایانه ای ایران با حضور 32 نفر هم اکنون در حال برگزاری است - که سه نفر در بخش خانمها و سه نفر در بخش مردان برای شرکت در مسابقات سالنی آسیا ماکو در چهارم آبانماه اعزام خواهند شد.
به گزارش ایرنا-رییس فدراسیون ورزشهای همگانی ایران برای شرکت در همایش بزرک پیاده روی چهارمحال وبختیاری به شهرکرد سفر کرده بود.
3759/671/566 شماره 199 ساعت 15:47 تمام انتهای پیام 15-47-08.C25