۲۹ اسفند ۱۳۸۶،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 4949580
۰ نفر
..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/86 رم - ایرنا مهمترین عنوان های مطبوعات روز چهارشنبه ایتالیا به این شرح است: *** کوریره دلاسرا - ضرب الاجل ایرفرانس : ما مجبور به خرید آلیتالیا نیستیم - درآمد برلوسکونی سال گذشته به بیش از 139 میلیون یورو رسید - دالایی لاما : خشونت ها بس است ، آماده استعفا هستم - دالما : پکن باید گفت و گو کند - زنان سعودی می توانند رانندگی کنند - مرکل به زبان آلمانی در کنست ، اسراییل را متقاعد کرد - یک راننده مست در ایتالیا دو گردشگر را کشت *** لارپوبلیکا - دالایی لاما : خونریزی کافی است ، من آماده استعفا هستم - سندیکاها به ایرفرانس : اخراج کارکنان آلیتالیا غیرقابل قبول است - کاردینال سودانو : کلیسا برای اوضاع تبت نگران است - اوباما : مساله نژاد پرستی وجود دارد *** ایل سوله - یک زن ، رییس پارلمان پاکستان شد - اسقف ها خواستار دموکراسی بیشتر درایتالیا واصلاحات انتخاباتی شدند - ایرفرانس : ما مجبور به خرید آلیتالیا نیستیم *** اونیره - درگیری های جدید در تبت - در حمله به سفارت آمریکا در یمن ، 2 نفر قربانی شدند - آمریکا و روسیه ، عدم تفاهم در خصوص سپر فضایی اروپام ** 315 ** 1514 شماره 167 ساعت 13:41 تمام